دكونكس 

  deconex disinfection solution

  نوعی مایع ضد عفونی كننده

 

 دماسنج الكترونیكی

  electronics thermometer

  دماسنجی همراه با یك سنسور كه تغییرات دمایی را نشان می دهد 

 

 دماسنج الكلی و جیوه ای

  alcohol thermometer

  ستون مدرج شیشه ای كه داخل آن فلز جیوه قرار دارد و با توجه به دمای محیط تغییر  حجم داده و به این وسیله دما را نشان می دهد .

 

 دماسنج مادون قرمز

  infra red thermometer

  ترمومترهای الكترونیكی كه دما با شدت نشر اشعه مادون قرمز اندازه گیری میشود.

 

 دهان باز كن

  retractor

  وسیله ای كه در هنگام جراحی باعث باز ماندن دهان می شود

 

 دهلیز

  auricle prostheses

  پروتزهای دهلیزی كه بر اساس فشار قلب بیمار طراحی و جایگذاری می شود

 

 دریچه دو طرفه

  two way inlet

  ورودی هوا به صورت دو طرفه ( ورود و خروج)

 

 دوپله كنار تخت

  patient transfer stair way

  دو پله جهت تامین ارتفاع لازم برای پایداری وضعیت بیمار درهنگام بالا رفتن از از تخت مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 دوچرخه فیزیوتراپی

  bicycle ,physical therapy

  دوچرخه ثابت كه با استفاده از آن برخی تمرینات بدنی انجام می گیرد.

 

 دوچرخه برای معلولین

  stand bicycle

  دوچرخه مخصوص معلولین

 

 دور سنج

  Tachometer

  یك استروبوسكوپ برای سنجش دور یك شفت

 

 دوربین های اسپكت

  SPECT

  این نوع دوربین ها قادر می باشند از زوایای مختلف بدن بیمار اطلاغات را جمع آوری نموده وسپس توسط برنامه های كامپیوتری تصاویری با جزئیات دقیق و اطلاعات تشخیصی با ارزش تشكیل دهند.

 

 دوربین های چشمی(تجهیزات تشخیصی چشمی)

  fundus

  برای معاینه درون چشمی استفاده میشود.

 

 دوربینهای دیجیتال سیستمهای مراقبتی

  Digital camera

  دوربینهای دیجیتال كه قابلیت اتصال به شبكه های اینترنت را دارند

 

 دوربین های گاما

  Gamma Cameras

  برای نشان دادن چگونگی توزیع و تمركز رادیودارو درون بدن یا درون ارگان خاصی از بدن به كار می روند علاوه بر آن این نوع دوربین ها قادر می باشند از زوایای مختلف بدن بیمار اطلاعات را جمع آوری نموده وسپس توسط برنامه های كامپیوتری تصاویری با جزئیات دقیق و اطلاعات تشخیصی با ارزش تشكیل دهند.این دوربین ها قادر می باشند از زوایای مختلف بدن بیمار اطلاغات را جمع آوری نموده وسپس توسط برنامه های كامپیوتری تصاویری با جزئیات دقیق و اطلاعات تشخیصی با ارزش تشكیل دهند.

 

 دیاترمی موج كوتاه

  short wave  diathermy

  استفاده از تابش امواج الكترومغناطیسی با فركانس 27.12 مگاهرتز برای گرم كردن بافتهای عمیق یا ترمیم آسیب بافتی

 

 دیالیز (تجهیزات دیالیز)

  dialysis equipment

  میدانیم كه كلیه ها وظیفه حفظ تعادلات  اسیدها- بازها- مایعات بدن  را به عهده دارند نقص دركلیه هاباعث میشود مایعات ومواد زائد دربدن حفظ شوند به كمك دیالیز یونها ومواد نمكی از جریان خون برداشته میشود

 

 دیسپنسر پارافین

  paraffin dispenser

  دستگاهی است كه پارافین ذوب شده را بر روی بافت توزیع میكند ودر پاتالوژی كاربرد دارد

 

 دیسك آنتی بیوگرام

  Antibiogram disk

  این دیسكها ی دارویی جهت دیسك پخش كن آنتی بیوگرام مورد استفاده قرار میگیرد

 

 دیسك پخش كن آنتی بیوگرام

  antibiogram dispenser disk

  وسیله ای است كه دیسكهای آنتی بیو گرام را بر روی محیط به صورت یكنواخت جهت آنتی  بیو گرام پخش می كند.