دفع زباله (تاسیسات، تجهیزات دفع زباله)

  Waste management system

  تجهیزات مخصوص دفع زباله

 

 دانسیتومتری استخوان به روش تهاجمی

  Invasive densitometer

  این تكنیك با تزریق مواد حاجب در مایع مغز استخوان و اثرات جذب این مواد در برابر پرتوهای یونیزه كننده عمل می كند

 

 دیگ حرارتی آب گرم چدنی

  carbon steel reservior

  دیگ چدنی نگهداری آب گرم

 

 دئودنوسكوپ

  Duodenoscope

  آندوسكوپی برای بررسی اثنی عشر ،نمونه برداری از بافت یا كواگولاسیون موضعی

 

 داپلر رنگی

  color Doppler ultrasound

  اولترا سوند داپلری و تصویر برداری جریان جهت كاربرد موارد زیر استفاده میشوند: 1) تشخیص آنتوز عروقی 2)آشكارسازی پرفیوژن ارگانها 3)بررسی عروقی تومورها 4)ارزیابی آنوریسم 5)آزمایش محدوده های بزرگ عروق 6)تصویر برداری از عروق این سیستمها چندین فاكتور قابل كنترل دارند كه بر كیفیت تصویر رنگی تاثیر میگذارند.

 

 داپلر سیاه سفید

  B&W Doppler ultrasound

  یك سونوگرافی كه پایه تصویربرداری بر اساس پالس می باشد و به صورت سیاه و سفید است

 

 دانسیتومتر

  DENSITOMETER

  جهت اندازه گیری چگالی همچنین نسبت دانسیته مواد به دانسیته یك ماده استاندارد(معمولا آب) دریك دمای مخصوص مورد استفاده قرار می گیرند

 

 دانسیتومتری استخوان

  bone densitometry

  در آزمایش های فراصوت از فركانسهای پایین استفاده میشود. عموماً سیستم درفركانس های khz 100 تا MHZ 5/1 كار می كنند و سیگنالها به صورت Transmission mode جمع آوری میشود.

 

 دانه پرل

  perel grain

  گلوله های شیشه ای جهت لیز كردن سلولهای بدون هسته

 

 دایكال

  dical

  ماده ای جهت انجام پانسمان موقت

 

 دیامترمی موج متوسط

  medium wave diameter

  در این روش از امواج موج متوسط جهت ایجاد گرمای عمقی در یك عضله استفاده می شود

 

 درمان تحریك عصب ماهیچه ای

  neuromuscular stimulation therapy

  یك دستگاه الكتریكی كه توسط سنسورهای تماسی با پوست تحریك الكتریكی به عصب های حركتی عضله وارد مینماید.

 

 دریچه

  vent

  مكانیزم قابل نصب در انتهای كانال جهت تغییر شدت و جهت هوای ارسالی

 

 دریچه قلب

  cardiac valve prostheses

  جهت جایگذاری دریچه های قلبی طبیعی طراحی شده اند. این پروتزها شامل شیرهای مصنوعی یا بیولوژیكی میباشد. شیرهای مصنوعی عموماًاز فلز یا پلاستیك یا لاستیك ساخته شده است. شیرهای قلبی در سایزها و ساختار مناسب برای جایگذاری دریچه های قلبی، میترال ، تری كسپید، آئورت دریچه های ریوی ساخته شدند.

 

 دریچه قلبی مصنوعی

  cardiac valve

  دریچه قلبی  كه به صورت مصنوعی و با مواد مختلف ساخته می شود و یه جای پوست آسیب دیده قرار می گیرد

 

 دریل

  drill

  دریل مخصوص جاگذاری ایمپلانتهای دندانی

 

 دستبند الكترود الكتروگراف

  Neglect

  الكترودی است كه به شكل دستبند حول مچ دست قرار می گیرید.

 

 دستگاه اینتركام سیستم احضار پرستار

  dual intercom

  دستگاه اینترفیس بین بیمار، پرستار و سیستم احضار پرستار

 

 دستگاه بخور تنفسی

  Nebulizer

  تجهیزاتی كه برای فراهم آوردن داروهایی به شكل بخار در محیط و یا رطوبت به راه  هوایی طراحی شده اند. این تجهیزات بخار را در فاز مایع فراهم كرده و آنها عموماً در  مدار تنفسی از یك ماسك استفاده میكنند.

 

 دستگاه ثبت وقت  سیستم حضور و غیاب

  time recorder

  دستگاهی كه هنگام ورود و خروج پرسنل ساعت متناظر را ثبت و به سیستم انتقال می دهد

 

 دستگاه مركزی سیستم احضار پرستار

  cenetral

  مغز كنترل كننده و پروسسور مجموعه احضار پرستار

 

 دو قطبی برای گرما درمانی (دستگاههای دو قطبی برای گرما درمانی)

  multi polar heat therapy unit

  یك خازن دو قطبی جهت ایجاد گرمای عمقی داخل بافت

 

 دایلوتر دستی

  Manual

  رقیق كننده های دستی وسایلی هستند كه برای رقیق كردن نمونه های مختلف و  انتقال آنها از یك حجم از پیش تعیین شده و یا نسبتی كه ازقبل معین شده باشد  مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 دریل دستی

  hand drill

  یك دریل كه انرژی آن به شكل مكانیكی تامین میشود

 

 دیسپنسر دستی

  Manual

  به طور معمول در آز مایشگاهها از دیس پنسرها به عنوان توزیع كننده با كنترل دقت وصحت  استفاده میگردد تنظیمات این دستگاه به شكل دستی انجام میشود.