چراغ معاینه پرتابل

  portable

  این نوع چراغ معمولا به صورت قابل حمل با یك پایه چرخدار همراه است

 

 چراغ سیالیتیك پرتابل

  portable lights

  این چراغ كه ابعاد كوچكتری دارد با پایه چرخدار بصورت قابل حمل در محیطهای درمانی می باشد

 

 چراغ سیالیتیك ثابت تك قمره

  surgical lights

  این چراغها از یك منبع نور استفاده می كنند

 

 چشم (تجهیزات درمانی چشم)

  fix

  این نوع چراغ معمولا با پایه ای بالای تخت معاینه ثابت می شود

 

 چاقوی گاما

  Gamma knife

  برای پرتو دهی به مغز طراحی شده است. در این روش از 201 چشمه گاما در اطراف سر بیمار استفاده می شود

 

 چاهك آسانسور

  well

  مكان با سطح پایین تر از آخرین طبقه منفی جهت جاگیری كابین آسانسور

 

 چراغ  ار هاش

  RH lamp

  شامل یك لامپ در یك جعبه كه از جنس تنگستن میباشد وایجاد نور وحرارت میكند وبرای دیدن آگلوتینه rh بكار میرود.دمادرمحدوده ای بكار گرفته می شود كه یك دمای درست جهت واكنش بین سلولهای قرمز خون وآنتی سرم را فراهم آورد

 

 چراغ الكلی

  Alcoholic burner

  وسیله ای است كه دارای مخزن برای پر كردن الكل و محلی برای تعبیه فتیله جهت  شعله بدون دود و استریل كردن لوپها و سوزنها و مواد دیگر مورد استفاده قرار  می گیرد .

 

 چراغ پیشانی

  head lamp

  چراغ معاینه پیشانی با یك نوار دور سر فیكس می شود و نور مناسبی را در جلوی چشم پزشك فراهم می كند

 

 چراغ سردر سیستم احضار پرستار

  alarm light

  لامپ متصل به سیستم كه هنگام اعلام نیاز بیمار روشن می شود

 

 چراغ سیالیتیك

  surgical light

  یك چراغ آویز جهت تامین نور كافی وجلوگیر از پدیده تفرق در اعمال جراحی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 چراغ سیگنال سماور

  signal light

  نشان دهنده خاموش وروشن

 

 چراغ گازی

  Gas burner

  این شعله از سوختن گاز ایجاد می شود و حرارت شعله آن قابل تنظیم است و جهت  استریل كردن و گرم كردن كاربرد دارد .

 

 چراغ مادون قرمز

  Infrared lamp

  چراغهای آزمایشگاهی با گرمای مادون قرمز كه جهت سریع گرم كردن بكار میروند

 

 چراغ معاینه

  examination light

  لامپهایی كه طراحی شدند تا نور فوكوس شده ای را در بخشی از بدن كه معاینه ی  صورت میگیرد فراهم كنند این چراغها نور مرئی را نشر میدهند و اغلب جهت  دندانپزشكی و اتاق پزشكان برای معاینه ی بیمار به كار گرفته میشوند.این دستگاهها كه روی پیشانی فرد متصل شده اند تا منبع نوری را برای كمك به قدرت بینایی در طی جراحی، تشخیص یا درمانی فراهم آورد

 

 چراغهای صنعتی

  industrial lights

  چراغهای با كاربرد صنعتی مقاوم در برابر رطوبت ، گرد و غبار و ....

 

 چراغهای فضای آزاد

  open space lights

  چراغهای مورد استفاده در فضای باز

 

 چرخ شانه

  shoulder machine, shoulder wheel

  وسیله ای شبیه به مكان كشتی كه با استفاده از چرخاندن آن تمرینات حركتی شانه انجام می شود.

 

 چست تیوب

  chest tubes

  برای تخلیه ضایعات ریوی به كار می رود

 

 چست تیوب سركج

  chest tube

  به منظور تخلیه ضایعات ریوی به كار می رود

 

 چست درین

  chest drainage

  یك لوله جهت تخلیه مایعات

 

 چمبر فشار بالا (تولید اكسیژن)

  hyper baric oxygen chamber

  یك دستگاه سانترال اكسیژن با چمبر تحت فشار كه فشار بالا را برای تامین اكسیژن فراهم میكند.

 

 چمبر فشار پایین (تولید اكسیژن)

  low bar oxygen chamber

  یك دستگاه سانترال اكسیژن با چمبر تحت فشار كه فشار پایین را برای تامین اكسیژن فراهم میكند.

 

 چراغ سیالیتیك ثابت دو قمره

  surgical lights

  در این چراغها  دو منبع نور مجزا روی یك پایه متصل می شوند

 

 چراغ سیالیتیك دوربین دار

  Surgical lamp with camera

  در این چراغ یك دوربین خاص تعبیه شده است كه افراد مختلف قادر خواهند بود عمل جراحی را بدون حضور در اتاق عمل مشاهده كنند

 

 چراغ سیالیتیك سقفی ریل دار

  surgical lights

  این نوع چراغها روی سقف نصب می شوند ولی در طول اتاق روی یك ریل منتهی به سقف قابل حركتند. از این چراغها در اتاقهای عمل اورژانس استفاده می شود

 

 چسب سیلیكونی رفع اسكار

  silicon adhesive

  چسب مایع سوختگی است