تولید كننده گاز (تجهیزات تاسیسات تولید كننده گاز)

  gas generator

  یك تولید كننده مركزی جهت تامین گاز های مورد نیاز بیمارستانكه عموما به شكل سانترال در تاسیسات استفاده میشود.

 

 تونومتر

  tonometer

  دستگاهی كه فشار و كشش داخل چشمی را اندازه گیری میكند. چشمهای بیمار در و ضعیت بیهوشی هستند پس بیمار به پشت دراز كشیده .دستگاهی روی شبكیه  قرار گرفته و نیرویی را روی كره ی چشم اعمال میكند. مقدار فشار چشم  خوانده میشود و تقریباً هر 15 ثانیه ثبت میگردد. این پروسه روی چشم دیگر نیز  صورت میگیرد.

 

 تی دی اس متر

  TDS meter

  دستگاهی كه جهت تعیین میزان جامدات حل شده درآب بكار میرود بیشتر جهت آبهای صنعتی واستخرهای شنا كاربرد دارد.

 

 تی ویو

  T-wavw

  دستگاهی است كه بیان می كند كه آیا نیاز به پیس میكر در قلب وجود دارد یا خیر

 

 تیپ های عروقی

  Vascular tips

  برای بلند كردن و جدا كردن مویرگها استفاده می شود و چون دارای دو رنگ است، قابلیت تشخیص را به پزشك می دهد

 

 تیغ میكروتوم

  Cutter

  تیغ یكبار مصرف میكروتوم

 

 تیغ جراحی

  surgical blade

  تیغی فلزی كه با استفاده از آن امكان ایجاد برش بر روی لثه فراهم می گردد

 

 تیمپانومتر

  توسط این سیستم امكان اندازه گیرى تمام اتوماتیك امپدانس در چند ثانیه وجود دار

 

 تیو بهای دیگ بخار

  tub

  سیستم لوله های مرتبط با دیگ جهت انتقال آب سرد و گرم و بخار

 

 تیوب شیشه ای فشار سنج

  Glass Tupe

  لوله استوانه ای شكل بلندی است كه ارتفاع جیوه در این ستون تغییر می كند.

 

 تخت جنرال  اتاق عمل

  surgical table

  تخت معمولی كه برای عملهای عمومی استفاده می شود

 

 تیغ تیز كن چرخشی

  rotary

  در این وسیله از یك بازو جهت نگهداشتن تیغه در مقابل یك دیسك افقی چرخشی  استفاده می شود كه یك تركیب ساینده را شامل می شود.همانطوری كه این  دیسك می چرخد،این سایش بین تیغه و دیسك كشیده می شود تا لبه برش  صیقل شود.

 

 تخت اتاق عمل، مخصوص جراحی  چشم

  ophthalmology bed

  یك تخت خاص كه موقعیت سر بیمار روی آن ثابت می شود و بیمار معمولا به صورت نیمه نشسته است

 

 تحریك كننده الكتریكی-عصبی چشمی

  ocular

  با تحریك اعصاب چشم حركت كره چشم را توسط ماهیچه های اوربیتال فعال می نماید.

 

 تست حرارتی دندانپزشكی

  Dental Thermal test

  مجموعه تستهای استریل كه در اثر حرارت تغییر رنگ می دهند

 

 ترالی حمل البسه

  carts, linen laundry

  ترالی مخصوص حمل لباسهای بیمار یا پرسنل، به لاندری یا  بخش یا اتاق عمل

 

 ترالی حمل بیمار

  trolley

  وسیله ای جهت حمل بیمار از بخشی به بخش دیگر در بیمارستان مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 ترالی حمل دارو

  carts, medication

  ترالی پرستاران جهت حمل دارو به كنار تخت بیماران. این ترالی در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد

 

 ترالی حمل دستگاه

  carts, instrument

  یك، فریم مخصوص با چرخهایی در زیر آن برای جابجایی آسان دستگاههایی همانند الكتروكوتر كه در محیطهای بیمارستانی مثل اتاق عمل نیاز به جابجایی دارند

 

 ترالی حمل ست

  surgical carts

  ترالی مخصوص كه جهت ستهای ابزار جراحی اطراف تخت اتاق عمل و نیز انتقال به CSR استفاده می شود

 

 ترالی حمل غذا

  carts, food service

  ترالی ویژه ای همراه یك گرم كن، كه غذا را به بخش بستری حمل می نماید و قسمتی هم برای لوازم پذیرایی دارد

 

 ترالی حمل كپسول

  carts, gas cylinde

  ترالی ویژه ای در ابعاد مختلف مطابق با سایزهای كپسولهای گازهای طبی كه برای حمل آسان این كپسولها در محیط بیمارستانی استفاده می شود

 

 ترالی حمل مواد غذایی و لوازم

  carts

  وسیله ای جهت حمل مواد غذایی برای بیماران كه امكان گرم كردن وگرم نگه داشتن غذا را دارد.