تست ورزش

 exercise test

 بیمارانی كه مبتلا به بیماری عروق كرونری هستند در هنگامی كه تحت تنش فیزیكی  باشند ECG غیر طبیعی دارند. از تست ورزش برای پیش بینی، تشخیص و مانیتور  كردن  بیماریهای قلبی ، ریوی و عروقی استفاده میشود. تست ورزش در تعیین  توانایی كاریا ورزش فرد ، در طب پیشگیری ودر توانبخشی هم به پزشك كمك میكند.

 

تست ورزش (تردمیل)

 exercise test

 بیمارانی كه مبتلا به بیماری عروق كرونری هستند در هنگامی كه تحت تنش فیزیكی  باشند ECG غیر طبیعی دارند. از تست ورزش برای پیش بینی، تشخیص و مانیتور  كردن  بیماریهای قلبی ، ریوی و عروقی استفاده میشود. تست ورزش در تعیین  توانایی كاریا ورزش فرد ، در طب پیشگیری ودر توانبخشی هم به پزشك كمك میكند.

 

تستر اسپكتروفتومتری

 spectrophotometer tester

 تولید یك دسته طیف نوری بر اسا س استاندارد

 

تستر ایمپلنتهای كاشتنی

 implant stress tester

 یك ماشین تنش و كرنش جهت شبیه سازی وضعیت مفصلی كه ایمپلنت را در آن جایگذاری می كنند تا مقاومت و كارایی ایمپلنت آزمون شود

 

تستر كور رنگی

 blindspot tester

 وسیله ای كه با یك منبع نوری در طول موجهای مختلف بازه كوررنگی چشم را تشخیص میدهد.

 

تسیس

 thesys

 جراحی آندوسكوپیك از طریق فورامل

 

تشك ویل چر

 mattresses

 تشك مخصوص استفاده برای دراز كشیدن بیماران فاقد توانایی حركت یا افراد ناتوان جسمی.

 

تشك برقی نوزادان

 Blankets, Infant electrical

 ازیك وارمر تشكیل شده و دمای لازم برای بیمار را فراهم می آورد.

 

تشك مواج بادی اكتیو

 air Mattress Systems,active

 از این نوع تشكها در بخشهای ویژه و برای بیمارانی كه زخم بستر پیشرفته دارند استفاده می شود

 

تشك مواج بادی پسیو

 air Mattress Systems,pasive

 تشكهای معمولی یا غیر فعال كه بیشتر در مراقبتهای خانگی استفاده می شود و موج ایجاد شده در یك مسیر خواهد بود

 

تشكچه سیلیكونی ویل چر

 Silicone mattress

 تشكچه پرشده از ماده سیلیكونی كه در زیر نشیمنگاه معلول بر روی صندلی چرخدار یا سایر سطوح قرار گرفته و باعث توزیع متوازن فشار در محل تماس نشیمنگاه با سطح می گردد.

 

تصفیه همزمان خون

 auto logos blood transfusion

 دستگاهی است كه در حین عمل جراحی خون بیمار را تصفیه می كند و به خود بیمار باز می گرداند

 

ترانسدیوسر تعیین گرفتگی رگ

 vein occlusion radiofrequency system

 ترانسدیوسر پیزو جهت تعیین گرفتگی رگ با استفا ده از تكنیك داپلر

 

تك پله كنار تخت

 patient transfer stair way

 یك پله جهت تامین ارتفاع لازم برای پایداری وضعیت بیمار درهنگام بالا رفتن از تخت مورد استفاده قرار میگیرد.

 

تله مانیتورینگ علائم حیاتی

 telemonitoring

 یك مانیتور برای نمایش و ثبت فعالیتهای بیمار كه روی بدن بیمار نصب شده و از راه دور اطلاعات را به یك مركز ارسال می كند

 

تلویزیون

 Television

 یك تلویزیون كه در اتاقهای بستری وجوددارد

 

تحریك كننده الكتریكی-عصبی تناسلی وتولید مثل

 reproductive

 محركهای بخصوص كه از جنس پنوماتیك بوده و جهت تحریكهای تناسلی استفاده می شود

 

تنس

 TENS

 دستگاه تحریك كننده الكتریكی عصب از طریق پوست كه در آن موج الكتریكی با مدت زمان كوتاه بین 50  تا 250 میكروثانیه باعث تحریك اعصاب حسی می شود و بعنوان روش تسكین در د مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تنسیومتر

 tensiometer

 دستگاهی است برای اندازه گیری تحمل پذیری نمونه مورد آزمایش در مقابل نیروی  كششی.

 

توپوگرافی

 topography

 تشخیص پستی و بلندی سطح شبكیه

 

توراكوسكوپ

 thoracoscope

 آندوسكوپی برای بررسی ریه كه از بین دنده ها وارد می شود.

 

توربیدومتر

 Turbidimeter

 پراكندگی تابش در اثر برخورد با نمونه های راكد می تواند مبنای اندازه گیری باشد.  به این گونه روشها ، روشهای كدورت سنجی نیز می گویند. روش سنجش انعكاس  پرتو را نفلومتری و روش كاهش توان پرتو را توربیدومتری می خوانند. یكی از دستگاهای سنجش در همین رابطه توربیدومتر بوده كه دارای بخش ذیل می باشد: 1- منبع نور  2- انتخابگر طول موج  3- كاپ واكنش  4- آشكار ساز   5- ثبات

 

توربین هندپیس

 turbine

 وسیله پره دار قابل چرخش با نیروی هوای متراكم

 

تورنیكت

 Tourniquets

 وسیله ای جهت جلوگیری از خونریزی شدید وایجاد یك جریان خون درون بافتی این وسیله از كاف تشكیل شده كه توسط مخزن هوای فشرده شارژ میشود.

 

توری نسوز

 Fire  mantle

 جهت پخش كردن حرارت شعله بر روی شعله قرار می گیرد .