تجهیزات تست شامل مت تست

 test equipment -  Test Mat

 تجهیزات مخصوص جهت آزمونهای حركت اعضا

 

تخت اتاق عمل

 operation room bed

 برای تخصص های خاص جهت اتاق عمل در بخش میانی اتاق عمل فیكس شده واز حفاظتهای الكتریكی خاص جهت نشت جریان الكتریكی استفاده میكند.

 

تخت احیاء نوزادان

 Resuscitators board

 قبلاً برای تعویض خون بكار میرفت ولی امروزه از آن جلوی تخت زایمان و نیز اعمال جراحی بر نوزادان مورد استفاده قرار میگیرد . ایجاد گرمای موضعی بین 37 – 30 بدون مزاحمت پزشك و همچنین كنترل حرارت به صورت اتومات متناسب با درجه حرارت بدن نوزاد بكار میرود.

 

تخت انتقال تجهیزات

 stret cher medical equipment

 یك ترالی ساده چرخدار جهت حمل تجهیزات در كنار برانكارد

 

تخت بیمار در آمبولانس

 mattress,Ambulance

 تخت ثابت بیمار كه در آمبولانسهای ویژه موجود است

 

تخت تاشو

 folded bed

 تختی كه قابلیت تاشدن دارد و برای همراه بیمار مورد استفاده قرار می گیرد

 

تخت كشش

 traction table

 تخت مخصوص برای اعمال كشش به ستون فقرات گردنی یا كمری

 

تخت ماساژ

 massage bed

 یك تخت ثابت كه نشیمن گاه آن از جنس سخت تهیه شده است و برای ماساژهای فیزیو تراپی از آن استفاده میشود.

 

تختهای سی آرم

 C arm-bed

 تختهای سیستم رادیوگرافی موبایل

 

تخته كلم موتور تكفاز

 motor electricity small box

 جعبه كوچك روی پوسته كه برق وروذی را به كل موتور وصل میكند

 

تخته متقارن

 Balance Board

 وسیله ای برای تقویت تعادل بدن

 

ترازوی الكترونیكی

 electric balance

 وسیله اندازه گیری وزن به صورت الكترونیكی با ظرفیت های مختلف با دقت  تا  گرم

 

ترازوی مكانیكی

 mechanical  balance

 وسیله اندازه گیری وزن به صورت مكانیكی به دقتهای تاگرم

 

 

ترالی حمل زباله

 Trash trolly

 از این ترالی جهت حمل زباله به اتاقك مركزی جمع آوری زباله استفاده می شود

 

ترانس جرقه دیگ بخار

 spark trans

 تولید جرقه یا ولتاژ بالا

 

تراول كابل چاهك آسانسور

 travel cable

 رساندن فرمانهای كابین به تابلوی اصلی

 

ترمو درم (كرایو و زیبایی، ترمو درم)

 Thermoderm

 وسیله ای سات كه در جراحی پلاستیك از آن استفاده می شود

 

ترموسیلر

 Thermo sealer

 دستگاهی است كه بادرجه حرارت بالا چسبهای پروتز را Seal می كند

 

تشك ترموكولاتور

 thermogulator mattress

 یك تشك كه با استفاده از منبع به خصوص ,دمای لازم را جهت گرم كردن مهیا میكند

 

ترموگراف

 thermograph system

 ثبت حرارتی اندامها بر اساس شدت رنگ كه وابسته به دمای قسمتهای مختلف بافت می باشد. رتگ قرمز تیره دمای بالا و رنگهای روشن تر دماهای پایین را نمایش می دهند

 

ترمیم ریشه

 root repair cement

 سیمانهایی عمدتا از جنس كلسیم هیدروكساید كه برای كانالهای عفونی و ترمیم ریشه كاربرد دارتد

 

تست پاور ایزوله

 Dielectrically tester

 ایزولاسیون منبع تغذیه دستگاه را اندازه گیری می نماید

 

تست تنفس

 breathing test instrument

 جهت آزمون كردن ماهیچه های قفسه سینه مورد استفاده قرار میگیرد كه فضای لازم برای ریه ها جهت تنفس را فراهم كند.