تخت اورژانس

 Emergrncy  bed

 تختی كه قابلیت تاشدن را دارد و برای همراه بیمار استفاده می شود

 

 

تصفیه كننده آب اولترا ویولت

 UV

 این سیستم كه از یك لامپ uv ضد عفونی كننده استفاده میكند با تولید موج كوتاه برای  از بین بردن باكتریها , ویروسها و میكرو ارگانیسم های موجود در آب استفاده میشود.

 

 

تمیزكننده اولتراسونیك

 ultrasonic

 این سیستم ها جهت تولید كردن و تحویل دادن امواج به كار می روند این دستگاه از   یك تانك پرشده با محلول تمیز كننده تشكیل شده است و عموما شامل یك ژنراتور فركانس  رادیویی ( فركانس از 25 تا KHz 40 ) می باشند .همچنین یك تانك از جنس استیل ضد زنگ  كه دارای بسكت یا سینی است را شامل می شود . تمیز كردن با ارتعاشات  اولتراسونیك همراه است . بعضی از سیستم ها شامل 2 یا 3 تانك برای اجرای سیكل  اولتراسونیك جهت شستشو ، آبكشی و خشك كردن می باشد .آنها همچنین ممكن  است شامل قابلیتهای گرمایی نیز باشند این سیستم ها جهت برداشتن آلودگی های  بیولوژیكی از جراحی و تجهیزات آزمایشگاهی هستند و در انواع زمینی و كوچكتر  ( رومیزی ) وجود دارند

 

 

ترالی بالای تخت

 Stand trolley

 ترالی كه بالای تخت بیمار نصب شده وجهت نصب مونیتور ودستگاه بكا ر میرود

 

 

تخت بخشهای ویژه

 ICU & CCU bed

 تخت مخصوص بخش ICU , CCU

 

تصویربرداری بر مبنای امواج الكترو مغناطیسی

 based on electromagnet - RF waves

 

 

 

تصویربرداری بر مبنای پرتو یونیزان

 based on ionized wave

 

 

تصویربرداری بر مبنای تولید اشعه ایكس

 based on generation x-ray

 

تصویربرداری برمبنای امواج اولترا سوند

 based on ultrasonic wave

 

تیوب برونكوسكوپی

 bronchescopy

 

 

تیغ بیستوری

 Bistouries, Tracheal

 

تیوب بیهوشی

 anesthesia

 

 

ترالی بیهوشی

 carts, Anesthesia

 ترالی مخصوص كه معمولا در اتاقهای عمل و كنار دستگاه بیهوشی قرار دارد و داروهای بیهوشی را داخل آن نگهداری می كنند

 

 

 

تست بیولوژیك دندانپزشكی

 Biological test

 تستهای حاوی اسپور زنده كه در اثر حرارت از بین می روند

 

 

 

ترالی  پانسمان

 carts

 ترالی ویژه ای جهت پانسمان زخمها كه كلیه لوازم پانسمان در كشوهای آن موجود است

 

 

 

تثبیت كننده بین استخوانی، پر كننده

 filler

 مواد سازگار با بدن برای پر كردن حفره های ایجاد شده

 

 

تیوب پنوماتیك

 pneumatic

 

تورنیكت پنوماتیك

 Tourniquets, Pneumatic

 تامین فشار هوای داخل كافها بصورت پنوماتیك می باشد.

تورنیكت اتوماتیكی است كه جهت كمپرس رگها بكار میرود

 

 

تاكومتر

 tachometer

 دور سنجی كه برای سنجش سرعت زاویه ای در حركت دورانی مورد استفاده قرار  میگیرد و مكانیزم عمل آن به طریق نوری (تابشی) و مكانیكی میباشد ( كوپل محوری)

 

 

تانك الكتروفورز

 electrophoresis chamber

 اطاقك یا تانك الكتروفورز بخشی از مجموعه دستگاه الكتروفورز بوده ودارای جایگاهی  برای نگهداری  با فر ذخیره ای درطول الكتروفورز هم چنین مكانی  برای تعبیه الكتر ودهای  كاتدو آند در داخل آن می باشد تانكهای الكتروفورزعایق جریان الكتریسیته بوده  ودر بیشتر مواقع از جنس پلا ستیك ساخته میشوند تانك شامل دو قسمت جدا شده  توسط یك دیواره میباشد هردو قسمت با حجم های مادی از بافر پر میشوند در یك  قسمت آند(الكترودپشت) ودرقسمت دیگر كاتد(الكترودمنفی)قرار دارد جنس الكترود ها از پلاتیسیوم یا گرافیك (كربن)میباشد درصورتیكه حجم بافر استفاده شده كم باشد  (كمتر از ml700) بایدپس از الكترفورز آن رادور ریخت زیرادر اثر الكترولیز آب PH آن تغییر  می كند

 

 

 

تثبیت كننده عضلانی

 muscle fixation

 

 

تجزیه ادرار

 urine analyze

 

 

 

تجهیزات بسته بندی استریل

 Sterile packaging equipment

 

تجهیزات پزشكی

 Medical Equipment