ترانسدیوسر آمپلی فایر بیو پتانسیل بدن

 body biopotential amplifyer

 فانكشن ژنراتوری جهت تامین پتانسیل لازم در بررسی عصب وعضله بكار میرود

 

 

ترانسدیوسر آمپلی فایر سیگنالهای فیزیولوژی

 physiology signal amplifyer

 فانكشن ژنراتوری كه جهت تامین سیگنالهای فیزیولوژیك برای تحریك های مورد نیاز در بررسیهای فیزیولوژیك استفاده می شود.

 

 

ترازوی آنالوگ اطفال

 infant scale.mechanical

 ترازوی وزن كردن اطفال كه بر اساس نیروی وارده به یك فنر كار می كند و وزن به صورت آنالوگ نمایش داده می شود .

 

ترازوی آنالوگ بزرگسال

 adult scale,mechanical

 این نوع ترازوها نمایشگر آنالوگ داشته و وزن رابه صورت آنالوگ نمایش می دهند.

 

 

تیوب آندوسكوپی

 endoscopic

 

 

تیغ آنژیوگرافی

 angiography

 

 

تجهیزات ظهور و ثبوت اتوماتیك (تجهیزات ظهور و ثبوت اتوماتیك تصویربرداری در دندانپزشكی)

 automatic

 

 

 

تیشو پروسسور اتوماتیك

 automated

 وسیله ای است كه پردازش بافت (ثابت سازی ,خشك كردن و تمییز كردن )را به صورت اتوماتیك جهت اینكه اجزا سلولی نمونه به شكل درست در زیر میكروسكوپ الكترونی قرار گیرد انجام می دهد

 

 

 

تیتراتور معمولی اتوماتیك

 Automatic

 كاربرد آن بصورت تیتراتور دستی است كه بطور اتومات بر اساس داده ها عمل میكند.

 

 

تخت ارتوپدی

 Orthopedic bed

 تخت مخصوص ارتوپدی

 

 

تخت اتاق عمل ، مخصوص  ارولوژی

 urological table

 تخت مخصوص عملهای اورولوژی كه قسمت قرار گرفتن پاها در آن كنترل شده و تنظیم می گردد

 

 

 

تیوب ارولوژی

 orology

 

 

تیوب اسكوپی

 Scopic

 

 

تصفیه كننده آب اسمزی معكوس

 Reverse osmosis

 در این دستگاه ابتدا یون های مضر برای تجهیزات این سیستم از آب جدا شده و  سپس وارد تجهیزات اسمز معكوس می گردد كه در این حالت با گذشتن آب از غشاء  خاصی املاح از آن جدا شده كه بعد از خروج از سیستم ذخیره و انبار می گردد .

 

 

 

تخت اطفال

 baby bed

 تخت مخصوص اطفال

 

 

تخت اطفال و نوزاد

 Infant and Baby bed

 تختهای مخصوص اطفال و نوزاد

 

 

تحریك كننده الكتریكی-عصبی اعصاب مركزی

 peripheral nerve system

 یك تحریك كننده كه روی بصل النخاع نصب شده و برای معلولین ستون فقرات به كار می رود

 

 

 

تیوب اكسیژناتور

 oxgenator

 

 

تورنیكت الاستیكی

 elastics

 وسیله ای است كه برای كمپرس كردن رگ های خونی با به كارگیری در اطراف آن  مورد استفاده قرار می گیرد .

 

 

 

تخت الكترومكانیكی

 electromechanical

 بیشتر دراتاق عمل جراحی استفاده میشود وتغییر آن درارتفاع -سطح وزاویه توسط موتورهای الكترو مكانیكی صورت میگیرد.

 

 

 

تخت الكتریكی اتاق عمل

 electrical bed, surgical room

 تنظیم سطوح یا ارتفاع آن به صورت الكتریكی از روی پایه انجام می شود

 

 

 

تخت الكتریكی

 Electrical Bed

 

 

 

تخت اتاق الكتریكی با ریموت عمل

 electrical controlled table

 تنظیمات آن از روی یك كنترل دستی به صورت الكتریكی انجام می شود

 

 

تحریك كننده الكتریكی-عصبی

 electrical nerve

 

 

ترالی اورژانس

 emergency cart

 ترالی اورژانس یا ترالی كد كه قسمتهایی برای قرار گرفتن الكتروشوك، تخته CPR ، داروها و لوازم احیا دارد. این ترالی معمولا یك دو شاخه برای اتصال به برق نیز دارد.