پیپتورسمپلر , ابزارهای سنجش و متعلقات

 pipettor.sampler and measurement instrument

 

 

پیچ

 screw

 پیچ های استخوانی كه برای تثبیت شكستگیهای داخلی استفاده میشود آنها پلیتهای استخوانی را به استخوان وصل میكنند، بافت نرم را به استخوان ارتباط میدهند و یا اغلب برای پایداری استخوان بكار گرفته میشوند.

 

پیرومتر

 pyrometer

 یك دستگاه به شكل دستی برای اندازه گیری دما بدون تماس مورد استفاده قرار  می گیردمثلا در مورد موادی كه دارای درجه حرارت بالایی هستند از فاصله دور دما  را اندازه می گیرند و در رنجهای دمایی مختلف مورد استفاده قرار می گیردمحدوده دمایی آن 3000-50 درجه سانتیگراد است در انواع مختلف مثل پیرومتر  نوری و میكرو پیرومتر وجود دارد .

 

پیس میكر

 pacemaker

 وسیله ای جهت تصحیح ضربان قلبی كه بر روی (َََAV یا AS) نود نصب می گردد وبا یك تحریك الكتریكی ضربان قلب را براساس نمودار PQRS  تنظیم میكند این وسیله هم به شكل داخلی بر روی عضله قلب وهم با كاشت الكترود با تامین انرژی الكتریكی در خارج بدن یا با دو الكترود از سطح پوست این ناهماهنگی را تصحیح میكند

 

پیكنومتر

 Pycnometer

 

 

پین

 pins

 نوعی از ایمپلانت به شكل پین كه جهت فیكس كردن و ترمیم دندان به كار می روند

 

پروژكتور چشمی (تشخیصی چشمی)

 measurment equipment

 

 

 

پردازش لغت (تجهیزات پردازش لغت)

 word generator system

 این تجهیزات جهت پردازش لغت بكار گرفته میشود.

 

 

پنبه تخصصی

 specialized

 

 

پی سی آر ترانس لومیناتور

 transilluminator

 برای عبور نور از میان بافت و برای بررسی آن استفاده می شود.بنحوی كه مورد  آزمایش یا بخش تحت آزمایش بین مشاهده كننده (ناظر) و منبع نور قرار می گیرد.

 

 

پی سی آر ترمال سایكلر

 Thermal cycler

 دستگاه چرخاننده ها ، ترموسایكلر ، باید سه درجه حرارت لازم را برای انجام واكنش  pcr  بطور دقیق و قابل تكرار ایجاد كند كه این سه مرحله عبارتند از:Denaturation  ،Annealing ،Extension . مدت زمان لازم برای تغییر از یك درجه حرارت تا درجه حرارت  دیگر را كه ramp می گویند نیز باید در همان محدوده زمانی تعریف شده برای دستگاه  باشد.

 

 

پمپ تزریق تغذیه

 feeding pump

 یك پمپ الكتریكی جهت تغذیه رسانی برای بیماری كه قادر به تامین مواد مورد نیاز بدن در حالت عادی نیست

 

 

پایه لگن استیل تك

 rack bed pan

 جهت قرار دادن یك لگن استیل

 

 

پیس میكر تنفسی

 respiration

 پیس میكرهایی كه تحریك را به عصب phernic اعمال میكنند عموماً شامل یك گیرنده با الكترودهایی كه اطراف عصب phernic بیمار جای گرفته و یك فرستنده خارجی كه برای ارسال پالس های تحریكی به زیر پوست به گیرنده ی كاشته شده استفاده میشود.

 

 

پمپ تزریق تی سی آی

 target controlled infusion

 

 

 

پایه سرم ثابت

 IV stand

 به صورت ثابت و متصل به تخت یا كنسول بالایی تخت بستری بیمار است

 

 

پنبه جاذب مایعات

 absorbent

 

 

پنبه چشمی

 eye

 

پد چشمی سه گوش

 Eye pad