پلیت

 Plate

 

پلیت دائمی الكتروكوتر

 plate

 نقش زمین مدار را بازی می كند و دائمی است

 

پلیت سرد میكروتوم

 Cold plate

 

 

پمپ فشار سنج

 Pump

 محفظه پلاستیكی است كه مانند تلمبه كاف را از هوا پرمی كند.

 

 

پمپ بیهوشی و تنفسی

 pump

 

 

پمپ (پمپ جراحی)

 pump

 

 

پمپ پرچ تانك ابزوربشن

 tower pump

 خارج كردن هوا بصورت اتوماتیك

 

پمپ سلوشن ابزوربشن

 solution pump

 هدایت كننده محلول رقیق وغلیظ به ابزوربر

 

 

پمپ وكیوم ابزوربشن

 vaccuume pump

 خارج كردن هوا از دستگاه وایجاد خلا

 

 

 

پمپ تزریق

 injection pump

 

 

 

پمفلت چاپی آموزش بهداشت دهان و دندان

 brochure

 

 

پنبه  دندانپزشكی

 cotton

 

 

 

پنبه

 cotton

 یك جاذب مایعات كه در پانسمانها كاربرد دارد و برای شستشو زخمها نیز استفاده میشود

 

 

پنكه

 fan

 یك فن جهت تهویه هوا

 

پوار فشار سنج

 pump

 وسیله ای كه با آن كاف باد می شود

 

 

پوار الكترود اطفال و بزرگسال

 Pouar of peuritrics & shunt

 

 

پوار بورت

 Filler burette

 

 

پودر آمالگام

 amalgam powder

 نوعی پودر پر كننده دندانی

 

پودر اكسیژن

 Oxygen powder

 پودر تولید كننده اكسیژن از طریق واكنش شیمیایی

 

پودر پرسلن

 Perslen powder

 مواد جهت قالبگیری.

 

 

پوست مصنوعی

 skin

 پوستی  كه به صورت مصنوعی و با مواد مختلف ساخته می شود و یه جای پوست آسیب دیده قرار می گیرد

 

 

پوشش های بیواكتیو (مواد ترمیمی استخوان پوشش های بیواكتیو)

 Bioactive

 پوششهایی كه زیست سازگاری با بافت داشتند و برای پوشش ایمپلنتها استفاده می شوند 

 

 

پوششها و لباسهای بیمارستانی

 cloth

 

 

پی سی آر

 PCR

 

 

 

پمپ پی سی ای

 Patient controlled analgesia  - PCA

 

 

پی هاش متر

PH meter

 

 اندازه گیری ph مایعات آزمایشگاهی با یك الكترود مرجع. PH متری از روشهای الكتروشیمیایی محسوب می شوند و اندازه گیری PH به دو  طریق یا روش تعادلی یا روش خوانش مستقیم انجام می پذیرد در روش تعادلی یك  پتانسیل مساوی و مخالف پتانسیل نیمه پیلها به طرفین الكترودها اعمال می شود  و شدت جریان به كار برده شده تقویت شده و به وسیله یك میلی آمپرمتر خوانده  می شود . در روش خوانش مستقیم الكترود شیشه ای به گرید یك لامپ 3 قطبی  وصل و تغییرات پتانسیل این الكترود به گرید منتقل می شود و سبب تغییر در جریان  آند می گردد این تغییر جریان را می توان با تغییر مقاومت در مدار تغییر داد .

 

پی وی ای

 P.V.A

 

 

پیپتور

pipettor

 

 برای افزودن حجم خاصی از رقیق كننده یا ریختن مایعات بكار می روند و بطور ساده تر  وسیله ای است كه می تواند حجمی را برداشت كرده و به جای دیگر منتقل كند. انواع تجاری مختلفی از این ابزار بصورتهای برقی،دستی و اتومات وجود دارند كه  همگی دارای یك مخزن برای نگهداری محلول و یك سیستم دریچه و پیستون هستند.