پرتو درمانی از خارج از بدن بیمار

 External Beam Radiotherapy

 پرتو درمانی از خارج از بدن بیمار بوسیله پرتوها

 

 

پودر آمالگام 50%

 Amalgam powder  - 50%

 پركننده دندانی حاوی 50 درصد نقره

 

پودر آمالگام 68%

Amalgam powder  - 68%

 پر كننده دندانی حاوی 68 درصد نقره

 

 

پودر آمالگام 71%

Amalgam powder  - 71%

 پركننده دندانی حاوی 71 درصد نقره

 

 

پیسوریمر

 pisorimer

پوینت آف كر (point of care)

 

 point of care

این تحلیل كننده ها عمدتا به منظور كاهش زمان درخواست آزمایش تا حاضر شدن  جواب آن برای آزمایشهای آزمایشگاهی به وجود آمدند به طور نمونه جوابهایی كه با  تحلیل كننده هایpoc انجام می شود كمتر از 5 دقیقه است . در حالی كه stat برای  آزمایشی كه به آزمایشگاه مرجع فرستاده شده است معمولا حدود 20 دقیقه تا  1 ساعت است .

 

 

پمپ آب برج

tower water

جهت گردش آب خنك شده توسط برج به داخل دستگاه

 

 

پنل آژیر سیستم صوتی( پیجینگ )

alarm panel

صفحه انتخاب شدت و مكان پخش صدا

 

 

پی سی آر آماده سازی نمونه

Sample preperation

 

 

 

پمپ تزریق اتو ترانسفیوژن

auto transfusion

یك پمپ الكتریكی كه  در هنگام عمل جراحی استفاده می شود . در هنگام عمل جراحی این پمپ خونهایی را كه مریض از دست داده جمع آوری كرده و دوباره به بدن باز می گرداند 

 

پیس میكر تنفسی اتومات

automated

در این نوع پیس ها یك برنامه زمان بندی شده اجرا می شود

 

 پلیت اس آر آی دی

SRID

پودر اكسیداز

 Oxidase

 

 

پلیت الایزا

Elisa

پلتیسمو گراف امپدانس

 Plethysmographs, Impedance

 تغییرات امپدانس یك بافت یا عضو كه با عبور یك جریان فركانس بالا از این عضو یا بافت باعث تشخیص تغییرات حجم در آن بافت یا عضو خواهد بود

 

 

پنس انبری

Nipper

 وسیله ای است برای گرفتن و نگه داشتن چیزی كه آلوده یا داغ است .