برانكارد بخشهای ویژه

  stretcher

  تختهای چرخدار كه در بخش های ویژه استفاده می شود

 

 

برات تو كریت لاین

Brat 2 crit line  

 سیستم اتومات انتقال خون به بیمار است كه در اتاق عمل كاربرد دارد.

 

 

 برانكارد

  strecher

  تختهای چرخدار آمبولانس كه برای انتقال بیمار به آمبولانس یا به بخشهای اورژانس استفاده می شود

 

 برد السی مگا تابلو فرمان آسانسور

  LC mega board

  اجرای فرمانهای داده شده وتحریك كننده كنتاكتورها

 

 برد رله تابلو فرمان آسانسور

  rele board

  اجرای برقهای روشنائی كابین

 

 برس (مواد و تجهیزات مصرفی لابراتوری دندانپزشكی)

  brush

 

 برونكوسكوپ

  bronchoscope

  آندوسكوپی برای بررسی ریه، نمونه برداری از بافت یا كواگولاسیون موضعی

 

 بریس

  Brace

  وسایل مورد استفاده برای حمایت از مفاصل در مواردی كه دچار بی ثباتی گردیده اند.

 

 بطن

  cardiac ventricle prostheses

این پروتزها جهت كمك به بطن آسیب دیده یا قلب بیمار به منظور پمپاژ خون طراحی شده آنها ممكن است جهت بطن چپ یا اغلب برای بطن راست به كار گرفته شوند شامل یك فلز و پلاستیك كاشتنی كه دارای 1 پمپ كه مانند بطن مصنوعی كار میكند و فشار دادن خون از سیستم گردشی ورودی و خروجی خون انجام میگیرد.

 

 

 بلاد گز

  Blood gas

  دستگاههای سنجشگر گازهای خون, pH ، فشار نسبی دی اكسید كربن را در نمونه  موجود در لوله آزمایش اندازه گیری كنند . این دستگاههاپارامترهای دیگر مثل الكترولیتها ، گلوكز،  هماتوكریت ها و........ را نیز اندازه گیری می كنند .

 

 بلاد وارمر و مبدلهای حرارتی

blood warmer& heat exchanger

 

بلادوارمر

  blood warmer

  دستگاههای مذكور به شكل معمول برای گرم كردن خون ومشتقات خونی از حالت فریز شده ومنجمد بكار میرود.

 

بلبرینگ موتور تكفاز

  ball bearing

  ازجنس آهن كه باعث چرخیدن راحت روتور حول محور خود میشود.

 

 بلبرینگ موتور سه فاز

  ball bearing

  از جنس آهن كه باعث چرخش راحت روتور حول محور خود میشود

 

 

 بلندگو سیستم صوتی( پیجینگ )

  loud speaker

  وسیله پخش صدا

 

 

 بوش موتور تكفاز

  bush

  از جنس برنج كه باعث ثابت بودن روتور بدون دربهای عقب وجلو میباشد.