اتاق تمیز كلاس 1000

  class 1000

 

  محیطی كه از نظر شرایط فیزیكی مثل دما رطوبت نسبی ,صدا , نور وخصوصا میزان  آلودگی تحت كنترل قرار گیرد محیط یا اتاق تمیز نام دارد درجه تمیزی باید1000 باشد

 

 اتاق تمیز كلاس 10000

  class10000

  محیطی كه از نظر شرایط فیزیكی مثل دما رطوبت نسبی ,صدا , نور وخصوصا میزان  آلودگی تحت كنترل قرار گیرد محیط یا اتاق تمیز نام دارد درجه تمیزی باید10000 باشد .

 

 استنت كلیه

  Kidney stent

 

 

 ابزار جراحی كوچك

  small

  

 

 اكسی متر گوش

  ear oximeter

  از این وسیله جهت تعیین اكسیژن محلول در خون بر روی لاله گوش بوسیله یك سنسور شبیه گوشواره استفاده میشود

 

 اندازه گیری نور لامپ فتوتراپی

  phototherapy lamp measurment

  یك UV متربرای اندازه گیری طول موج لامپ فتوتراپ

 

 اسپكتروفتومتر مادون قرمز

 

  IR

  اسپكتروفتومتری كه در طیف مادون قرمز(طول موجهای 750-25000 نانومتر) بكار گرفته میشوند در این دستگاهها معمولا از كووتهای به خصوصی استفاده میشود.

 

 اسپكتروفتومتر ماورا بنفش

 

  UV

  ابزاری است كه برای اندازه گیری انرژی جذبی یا عبوری نور(light energy) مورد  استفاده قرار می گیرد.تشعشع الكترومغناطیسی (EMR) جریانی از انرژی است كه  با سرعت نور در جهان منتشر می شود.EMR  به شكل امواج ماكسول و جریانی از  ذرات تحت عنوان نوترون وجود دارد.نوترونها انرژی تواتری خاص و منحصر به فرد دارند. طیف فركانسهای EMR از مقادیر بسیار پایین در مورد امواج رادیویی تا مقادیر بالاتر از  جمله فرا بنفش ، اشعه X و گامااست و در مورد فعالیت اكثر آنزیمها، تری  گلیسیریدها ، لیپوپروتئین ها ،قند، كراتنین،اوره و طیف وسیعی از آنالیتها با كاربردهای  بالینی ، تحقیقاتی و بخش گسترده ای از متابولیتها با اسپكترو فتومتر قابل سنجش  هستند.

 

 اسپكتروفتومتر ماورا بنفش/مرئی

  UV/VIS

  یك اسپكتروفتومتر، میزان جذب یا عبور طول موج مشخصی از انرژی تابشی (نور) را از  لحاظ اپتیكی و با استفاده از یك نمونه شیمیایی موجود در حلال، تعیین می كند. هر  مولكول در غالب یك الگوی طیفی منحصر به فرد نور را در طول موجهای معین و  مشخص جذب می كند كه علت آن را می توان به تعداد و آرایش گروههای عملكردی  مشخص آن نظیر پیوندهای دوبل بین اتمهای كربن نسبت داد بر اساس قانون  بیر- لامبرت تعداد نور جذب شده در این طول موج با غلظت نمونه های شیمیایی  متناسب می باشد.اسپكتروفتومترها  بطور كلی برای تعیین غلظت های مواد محلول  برای آنالیزهای كمی مورد استفاده قرار می گیرد

 

 استریل كننده ماورا بنفش محیط

  envionment uv sterilizers

  دستگاهی كه با استفاده از تابش اشعه ماورا بنفش می تواند محیط را استریل نماید.به صورت یك لامپ پرتابل داخل محیط نصب می شود و از بیرون اتاق روشن می گردد

 

 اعضا پیوند مصنوعی

  artificial

 

 

 انكوباتور معمولی

  General

 

  الكتروشوك مغزی

  این دستگاه كهECT  نامیده میشود در بخش های اعصاب وروان مورد استفاده قرار میگیرد كه هدف از استفاده این دستگاه تغییر پتانسیل الكتریكی اعصاب مغز میباشد

 

 

 استیمولاتور مغناطیسی

  magnetic nerve stimulator

  بوسیله میدان مغناطیسی تحریك عصب عضله را انجام می دهد

 

 استیرر مغناطیسی

  Magnetic

  وسیله ای است كه برای هم زدن و كمك به حل كردن محلولها در حجم نسبتا زیاد  كاربرد دارد .

 

 استریلیزاسیون دندانپزشكی (مواد و دستگاه های استریلیزاسیون دندانپزشكی)

  sterilization machines

  

 ام آر آی، میدان مغناطیسی دائمی ( 05/0 - 5/0 تسلا)

  permanent magnet  -  0/05-0/5T

  از مزایای آن نیازی به مصرف برق ندارند و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.شدت میدان مغناطیسی آنها در محدوده 05/0-5/0 تسلا میباشد

 

 ام آر آی، میدان مغناطیسی فوق رسانا (5/ تا 3 تسلا)

  super conductive magnet  - up to 3 T

  مگنت های ابررسانا به نیروی برق اندكی نیاز داشته ولی گرانقیمت هستند. قدرت مغناطیسی بالا و در حد 4-5/0 تسلا است كه تصاویر ارائه شده دارای كیفیت خوب وبا زمان اسكن های نسبتاً كوتاه است.

 

 ام آر آی، میدان مغناطیسی مقاومتی ( 04/0 - 5/0 تسلا )

  resistive magnet -  0/5-0/04T

  چون برق زیادی را مصرف میكنند كمتر از این سیستم ها مورد استفاده است و حداكثر میدان حاصل از چنین سیستمها 3/0-4/0 تسلا است.

 

 اندازه گیری میزان فلو

  flowmeter

  جریان سنج استادارد كه میزان جریان یك سیال را بر اساس استاندارد نمایش می دهد

 

 اندازه گیری میزان هدایت

  conductivity meter

  هدایت سنج مایعات كه خلوص آنها را تعیین می كند.

 

 اینجكشن (آی وی اف)

  Micro injection

  تزریق یك تك اسپرم داخل تخم كاملا رشد كرده با استفاده از سوزنهای میكروسكوپی(قطر 7 میكرون)

 

 استیرر میله ای

  Over head

  وسیله ای است كه برای مخلوط كردن و هم زدن حجمهای زیادی از یك ماده كه در   مخزن های ثابت و یا قابل حمل قرار دارند به كار گرفته می شود .  

 

 الكتروتراپی میو فیدبك

  mio feedback

  وسیله ای كه از طریق آن انقباض عضله به صورت منحنی انقباض یا صدای انقباض به شخص منتقل می گردد و برای بازآموزی حركتی عضلات مورد استفاده است

 

اندازه گیری نور

  Photometer

  دستگاه سنجش میزان شدت ,طول موج و انرژی نور

 

 استریل كننده ماورا بنفش هوا

  air uv sterilizers

  دستگاهی كه با استفاده از تابش اشعه ماورا بنفش می تواند هوا را استریل نماید. در مسیر كانالهای هوایی منتهی به اتاقهای تمیز وصل می شود

 

 اره استرنوم هوای فشرده

  bone saw,pneumatic

  یك اره تیغ استیل كه جهت برش استخوان استرنوم مورد استفاده قرار میگیرد انرژی حركت اره بوسیله  یا هوای فشرده تامین میگیرد.

 

 انكوباتور معمولی هیبریداسیون

  Hybridization

  جهت هیبریداسیون كامل DNA ,RNA با نوكلئیك اسیدها بر روی فیلترهای كاغذی وبرای انكوباسیون پروتئین های لیبل شده با آنتی بادی بكار میرود ودر بخش PCR كاربرد دارد

 

 الكتروتراپی وازوترین

  vasodilator

  وسیله ای كه با اعمال فشار تناوبی متغیر باعث تسهیل عبور خون از عروق و در نتیجه تسریع بهبودی و رفع تورم بافتی می گردد

 

 الكتروتراپی ولتاژ بالا

  high voltage pulsed stimulation

  دستگاه مولد جریان الكتریكی تك فازی با مدت زمان بسیار كوتاه كمتر از 50 میكرو ثانیه كه برای تحریك اختصاصی عضلات مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 انكوباتور یخچالدار

  Refrigerated

  این دستگاه جهت رویش و كشت باكتریها در آزمایشگاه در رنجهای حرارتی در دمای  زیر و بالای محیط با سیستم خنك كننده Cooling system و سیستم حرارتی  از صفر تا 5- درجه سانتیگراد الی 75 درجه سانتیگراد مجهز به ترمو متر دیجیتال و ترمو ستات دقیق نیاز دارد جنس بدنه دستگاه باید از ورق روغنی با رنگ كوره ای یا  استیل ضدزنگ ساخته شود  محفظه داخلی از جنس  استیل ضد زنگ یا آلومینیوم مرغوب است در ابعاد مختلف ساخته می شود و ودارای دریچه تخلیه هوا می باشد .