الكتروكاردیوگراف تك كاناله

  single chanel

  الكترو كاردیوگرافهایی كه سیگنال الكتریكی را فقط از یك لیددر یك زمان  ثبت میكنند. اگرچه كه ممكن است سیگنالهای الكتریكی از 12 لید دریافت شود . سیگنالهایی كه به شكل متوالی ثبت میگردند میتوانند به وسیله ی اپراتور یا به شكل اتوماتیك انتخاب گردند.

 

 اتوكلاو ثابت

  fixed

  اتوكلاوها در درجه حرارت بالای 100 درجه سانتی گراد و در محفظه بسته به تولید بخار   آب می پردازند در چنین دماهایی بخار فراتر از فشار اتمسفری است و شرایط  برای استریل كردن تجهیزات آزمایشگاهی استفاده شده برای كشت میكروبی  مطلوب است .

 

 الكتروكوتر جراحی

  electro surgical unit

  به صورت بای پلار است و برای كلیه اعمال جراحی جهت منعقد سازی استفاده می شود

 

 اندازه گیری جرم

  mass measurement

 

 

 اسپكتروسكوپ جیبی

  pocket

 

 

 ابزار جراحی چشمی

  ophtamic

  ابزار مخصوص جراحی چشم

 

 الكتروكوتر چشمی

  ophthalmic electro surgical unit

  جهت استفاده در عملهای چشم كه به صورت مونوپلار است

 

 الكتروكاردیوگراف چندكاناله

  multi chanel

  الكترو كاردیو گرافهایی كه از دو یا چند الكترود را به شكل همزمان ثبت میكنند بنابراین به سادگی میتوانند سیگنالهای ثبت شده را شرح دهند بوسیله ی مقایسه ی ثبت چندین لید از همان ضربان قلب كه صحت تشخیص اغلب بالا میرود.

 

 اندازه گیری خلوص

  concentrator measuring

   

 

 اندازه گیری خواص لنز(اندازه گیری چشمی)

  lensometer

  دستگاهی كه خواص لنز را اندازه گیری میكند.

 

 

 استیمولاتور عصب خودكار ضد درد

  Pain Relife

  

 

 استنت دارویی

  Drug eluted stent

 

 

 اندازه گیری قند، كلسترول، تری گلیسیرید

  sugar,cholesterol,triglyceride Measurement

  دستگاه جیبی كوچك كه شخص را قادر میكند تا مقادیر قند ,كلسترول وتریگلیسیرید خودرا اندازه گیری كند