استون تنفس

  Acetone

  جهت تعیین میزان استون موجود در نمونه بازدم طراحی شده و نتیجه آن بصورت ppm  بیان می شود. این آنالایزرها بسته به نوعشان از متدهای  الكترو شیمیایی یا گاز  كروماتوگرافی استفاده می كنند.

 

 استینر

  stainer

  رنگ كننده های خود كار با پذیرش كیتهای آزمایشی معرفها برای روندهای تشخیصی  بسیاری چون نوع سلولهای توموری بر پایه آنتی بادی و ماركرهای بیوشیمیایی  طراحی شده اند . رنگ آمیزی عمومی بافت از یك ، دو یا سه رنگ برای افتراق  هسته از سیتوپلاسم استفاده و امكان تشخیص بافت را فراهم می كند .

 

 اسكنرهای خطی

  RECTILINEAR SCANNER

  برای اندازه گیری توزیع فضائی رادیو دارو در بدن بیمار به كار می روند. در اسكنر خطی سر آشكارساز به كمك یك موتور الكتریكی روی یك اندام به خط مستقیم حركت می كند و پس از طی مسافتی سر آشكارساز قدری پایین یا بالا رفته و حركت مستقیم در جهت عكس ادامه می یابد، تا جائی كه سطح مورد نظر اندام بطور كامل اسكن شود.

 

 اسكنینگ

  PET

  برای انجام مطالعات فیزیولوژیك و بیولوژیك درون بدن كاربرد دارد. مراحل انجام مطالعه شامل بررسی جریان خون ، اكسیژن و متابولیسم گلوگز و اسیدهای چرب است. در این نوع دوربین بدلیل تابش همزمان دو فوتون گاما حداقل به دو آشكارساز نیاز می باشد. همچنین برای تولید رادیوداروهای تابش كننده ذرات بتای مثبت    ( این ذرات دارای تمامی خصوصیات الكترون می باشند بجز اینكه این ذرات دارای بار مثبت برابر با بار الكترون هستند ) نیاز به وجود دستگاه شتابدهنده ئارات بار دار ( سیكلوترون ) در بخش پزشكی هسته ای است. كاربرد PET   به دلیل زیاد بودن هزینه نصب و راه اندازی عملاً محدود است.

 

 اسكولار لوپ

  Loop

 ذ ره بین دقیقی است كه در عمل جراحی آن را در جلوی چشم می گذارند

 

 اسكین ماركر

  skin marker

lماركرهای جراحی برای تعیین محل جراحی و طول برش به كار می روند. از این ماركرها حتی برای مشخص كردن ارگانهایی كه نزدیك محل عمل جراحی هستند استفاده می شود 

 

 اسلیپ مادران

  slip  

  نوار مورد استفاده برای حمایت از شكم و امحا احشا در مادران باردار

 

 

 اسلیت لمپ

  slit lamp

  میكروسكوپی خاص برای اجرای عمل چشم بكار میرود بزرگنمایی دستگاه به شكل اتومات تامین شده و ثابت كردن آن با بازوی مكانیكی انجام می شود.

 

 اسمومتر

  osmomete

  : وسایلی كه فشار اسموتیكی مایعات بدن مثل خون، پلاسما، ادرار و سرم را تعیین  میكنند. این جهت تعیین سطح موادی كه اثرات تعادل آب در بافتها و همچنین اطلاعاتی  در خصوص آب و تعادل الكترولیت در بیماران را در اختیار پزشك قرار میدهند.

 

 اسمومتر

  osmometer

  اسمولالیته و فشار اسموتیك كلوئید . مایعات بدن مانند خون كامل ، پلاسما ، سرم یا  ادرار را برای تعیین سطوح حل شونده هایی كه تعادل آب را در بافتها تحت تاثیر قرار  می دهند ، اندازه گیری می كند

 

 اسنلن چارت

  snellen eye chart

  یك چارت برای صحت عملكرد چشم

 

 اف ام آر آی

  FMRI

  دستگاهی است كه قابلیت عكس برداری در واحد زمان را دارد

 

 افتالموسكوپ

  ophthalmoscopes

  تجهیزاتی كه قسمت داخلی چشم را آزمایش میكنند یك پرتو نوری مستقیم به چشم  بیمار میرسد و معاینه و تست انجام میگیرد

 

 اكستراكتور

  extractor

  از دو صفحه ثابت و متحرك درست شده است كه به وسیله فنر نسبتا قوی بخش   چسبیده به صفحه متحرك به وسیله یك بازو قابل حركت می باشد پایین این  صفحه كیسه خون قرار می گیرد كه تحت فشار دو صفحه پلاسمای جدا شده خون  به كیسه دیگر  انتقال می یابد .

 

 اكسی متر

  oximeter

  اندازه گیری میزان اكسیژن محلول در خون به  وسیله این دستگاه صورت می گیرد.

 

 اكسی هموگلوبین تنفسی

  Oxyhemoglobin

  آنالایزری كه میزان اكسیژن در خون را تعیین میكنند

 

 اكسید نیتروژن (كپسول گاز اكسید نیتروژن)

  Nitrous oxide cylinder

  یك مخزن تحت فشار كه معمولا از دو جداره تشكیل شده است به شكل استوانه ای طراحی میشود خروجی آن یك شیر قابل كنترل است این مخازن قابل شارژ بوسیله گازهای مختلف N2O هستند

 

 اكسیژناتور

  oxygenator

  این دستگاه ها طراحی شدند تا اینكه تغییرات گاز را با ایجادحبابهای اكسیژن در خون انجام دهد. این دستگاه ها در دوره ی كوتاهی بكار گرفته میشوند و استفاده ی طولانی مدت میتواند خطر آمبولی، آسیب در خون و تخریب پروتئین ها را باعث شود.

 

 اكوانسفالوگراف

  echo encephalograph

  ثبت گرافیكی از انعكاس یك موج اولتراسوند ارسال شده درون جمجمه برای تشخیص تومورهای مغزی یا خونریزیهای مغزی

 

 اكوكاردیوگراف

  echocardiograph

  در اكوكاردیو گرافی اندازه وابعاد قلب همچنین اندازه حفرات قلبی یك بعدی ودو بعدی  جهت جهش خون وبرگشت خون از دریچه واندازه دریچه مورد بررسی قرار میگیرد

 

 اگراندیسمان

  agrandisman

  عكس را از نگاتیو به روی كاغذ مخصوص منعكس می كند و سایز آنرا جهت چاپ بزرگتر می كند.

 

 اگزوفتالومتر

  Exophthalmometer

  ابزاری كه برای اندازه گیری مقدار جلوآمدگی كره چشم بكار میرود

 

 الاستومر

  elastomer

  یك ماده نرم یا لاستیك مانند با كائوچوی مصنوعی. یك ماده قالبگیری با اساس لاستیكی (بعنوان مثال : سیلیكون یا مركاپتان

 

 الایزا اتومات

  Automate elisa washer

  اگر در سنجشهای فاز جامد غیر یكنواخت مرحله شستشو وجود نداشته باشد اصلا  هیچ گونه ارزیابی كمی یا كیفی صورت نمی گیرد.  لذا مرحله شستشو جزو بنیان  روش محسوب می شود و نیاز آن اساسی است. یعنی برای خارج ساختن مولكولهای  نشاندار كه اتصال غیر ویژه دارند نیاز به شستشو داریم كه این كار با دستگاه الایزا واشر انجام می شود.

 

 الایزا پروسسور

  elisa processor

  این دستگاه آزمایشات به روش الایزا را انجام میدهد وشامل یكدستگاه ریدر و واشر درمجموعه یك دستگاه میباشدكه میتواند هم به شكل اتومات وهم به صورت نیمه اتومات طراحی گرددواغلب ارزیابی مقدار آنتی بادی یا آنتی ژن وتشخیص بیماری های عفونی مانند سرخك , مایكوپلاسما و... بكار میرود.

 

 الایزا ریدر

  elisa reader

  محصول رنگی در اثر واكنش نشانگر آنزیمی از یك سوبسترای رنگزا بوجود می آید كه  این محصول توسط دستگاه الایزا ریدر خوانده می شود. در واقع این دستگاه برای  ارزیابی محتویات یك مایع در آزمایشگاهها بكار می رود. این كار با اندازه گیری خاصیت  جذب كنندگی هر كدام از نمونه ها صورت می گیرد.

 

 الایزا نیمه اتومات

  Semi automate washer

  دستگاههای واشر نیمه اتومات كه مكش وریزش با كمك دو پمپ انجام میشود اما تعیین سطح محلول با دست انجام میشود

 

 الكترو كمی لومی نسانس

  ECL

  الكتروكمی لومینسانس یا كمی لومینسانس از جریان الكتریكی(ECL) یكی از اشكال  كمی لومینانس (CL) می باشد كه نور نشر شده كمی لومینسانتی توسط یك واكنش  دیگر الكتروشیمیایی تولید می شوند.اكسیداسیون الكتروشیمیایی استرهای  اكریدین در حضور پراكسید هیدروژن تولید كمی لومینسانس آبی رنگ می نماید كه  پیك نشر نوری در طول موج 430 نانومتر ایجاد می نماید.الكترودهای(ITO) برای  استفاده در روش الكتروكمی لومینسانس (ECL) مورد توجه واقع شده است.

 

 الكتروانسفالوگراف

  electroencephalograph

  دستگاه ثبت فعالیتهای الكتریكی مغز كه با نصب لیدهایی روی جمجمه سیگنال الكتریكی فعالیتهای مغز را دریافت نموده و برروی یك صفحه نمایش ثبت می نماید .