ارگومتر دست

  Ergometer

  وسیله ای برای اندازه گیری نرخ كار انجام شده توسط عضلات دست تحت شرایط كنترل شده

 

اره استرنوم

 sternum saw

 یك اره تیغ استیل كه جهت برش استخوان استرنوم مورد استفاده قرار میگیرد انرژی حركت اره بوسیله برق یا هوای فشرده تامین می گردد

 

 اسپردر

  spreader

  وسیله ای كه در پر كردن كانال ریشه برای متراكم كردن مواد پر كننده به روش جانبی بكار میرود.

 

 اسپری درایر

  Spray dryer

  جهت خشك كردن بافت ویا موارد دیگر از آن استفاده میشود

 

 ازوفاگوسكوپ

  esophagoscope

  آندوسكوپی برای بررسی مری

 

 اسپكتروفلورومتر

  Spectroflurometer

  فلورمتر: در بخشهای ایمنی استفاده از تركیبات فوتولومینوسان(فلورسان و فسفرسان) رایج  می باشد.علائم واصله از آشكارساز ابتدا تقویت شده و سپس به ثبات می رسد.  در این دستگاهها می توان برای گزینشگر طول موج، از فیلترها ،مونوكروماتورها و یا  تركیبی از این دو استفاده كرد. چنانچه از فیلتر استفاده شود دستگاه را فلورومتر یا  فیلتر فلورومتر و اگر از مونوكوروماتور استفاده شود دستگاه مذكور را اسپكتروفلورومتر  می نامند.

 

 اسپكلوم واژینال

  vaginal spaculum

  وسیله است برای باز كردن واژن

 

 اسپنشن ولو اواپراتور

  expansion valve

  تولید سرما در اواپراتور

 

 اسپیراسیون اولترا سونیك

  ultrasonic aspirator

  یك پروب اولتراسوند با انرژی بالا، بافتهای نرم را منهدم كرده و برای خروج از بدن  توسط ساكشن آماده  می سازد

 

 اسپیر

  spirometer

  دستگاهی كه ظرفیت حیاتی اكسیژن را تعیین میكند و دی اكسید كربن خارج شده از یك ریه یا اندازه گیری همزمان عملكرد هر یك از ریه ها به شكل جداگانه را تعیین میكند

 

 اسپیلت

  Split,cooler

  یك كولر گازی كه منبع آن خارج از اتاق نصب می شود

 

 اسپیلت های متحرك

  Split

  یكسری آتل كه جهت جلوگیری از حركت عضو صدمه دیده از آنها استفاده میشود.

 

 استابلایزر

  stabilizer

  دستگاهی است كه برق متناوب شهر را به ثابت تبدیل كرده وجهت جلوگیری از نوسانات برق از آن استفاده میشود

 

استپلر پوستی 

  stapler

  منگن پوست استكه در جراحی پوست از آن استفاده می شود

 

 استخوان  مصنوعی

  bone

  استخوانی  كه به صورت مصنوعی و با مواد مختلف ساخته می شود و یه جای پوست آسیب دیده قرار می گیرد

 

 استریل كننده ماورا بنفش

  uv sterilizers

  دستگاهی كه با استفاده از تابش اشعه ماورا بنفش می تواند محیط، آب و یا هوا را استریل نماید  

 

 استزیومتراوكلار

  oclur Esthesiometer

  یك وسیله مكانیكی كه مثل یك استوانه چوبی است برای تشخیص تحریكات عصبی مربوط به چشم

 

 استنت

  stent

  تجهیزاتی كه طبق ساختار آناتومیكی بدن شكل گرفتند اغلب آنها طراحی شدند تا از بخشی از بدن حمایت كنند. این دستگاهها عموماً شامل یك فلز(مثل: مش های سیمی) یا تیوبهای پلیمری میباشند. استنت فلزی معمولاً به شكل دائمی بكار گرفته میشوند.  

 

 استنت های بیواكتیو

  bioactive stent

  ایمپلنتهای عروقی جهت رفع گرفتگی شریانهای منتهی به قلب یا لوله های گوارشی كه از پوشش سازگار با بدن تشكیل شده اند

 

 استوانه غلطان

  rolling cylinder,physical therapy

  استوانهای چوبی كه با غلتاندن آن در جهات مختلف باعث تقویت عضلات اندامها می گردد.