انكوباتورمعمولی آئروبیك 

         aerobic 

 انكی باتورهای هوازی در بیولوژی سلولی ,ژنتیك-,ویروس شناسی ,تحقیقات ,سرطان وكشت بافت كاربرد دارند موارد خاص دیگر برای حفظ یك محیط كنترل شده می باشد این انكی باتورها رشد میكروارگا نیسم هایی كه می توانند در حضور اكسیژن رشد كنند را میسر می كند.

 

 استریل كننده ماورا بنفش آب

  water uv sterilizers

  دستگاهی كه با استفاده از تابش اشعه ماورا بنفش می تواند آب را استریل نماید.روی تصفیه خانه ها نصب می شود و آّب از مجاورت این نور عبور می كند

 

 ابزوربر ابزوربشن

  absorber

  جذب كننده

 

 اندازه گیری رطوبت، آنالوگ

  Analog hemedily meter

  رطوبت سنج آنالوگ كه دقت بالایی ندارد

 

 ابزار تیز كن

  Sharpener

  وسیله ای جهت تیز و قابل استفاده مجدد كردن ابزار

 

 ابسلانگ

  Spatulas

  قاشقك تخت 

 

 ابلیشن

  Ablation

  دستگاهی است كه برای قطع عضو به كار می رود

 

 اپكس كاردیوگراف(ویبرو كاردیوگراف)

 vibrocardiograph 

 

 

 اپلیكاتور

  APLICATOR

  همزن

 

اپی گلو

  Epiglu

  جایگزین بخیه برای چسباندن جراحت بافت اپیتلیوم و سوختگی ها

 

 انكوباتور معمولی اتاق رشد

  Growth room

  محفظه ای كه دمای هوا ، نور ، رطوبت مناسب را جهت رشد گیاهان فراهم می كند . كاربرد آن بیشتر در آزمایشگاههای گیاه شناسی می باشد .

 

 اتاق سرد

  cool room

  از این اتاقك برای ایجاد دمای پایین جهت پروسه های فیزیو تراپی استفاده میشود

 

 اتاقك ادیومتری

  audiometry room

  اتاقكی است كه در آن صدا نفوذ نمی كند و به منظور سنجش شنوایی به كار می رود

 

 اتاقك اكسیژن

  oxygen  room

  جهت فراهم نمودن اكسیژن و نیز دمای لازم برای بیماران ریوی، بهبودی پس از عمل جراحی ، بیماران قلبی و بیماران ناشی از مسمومیت طراحی گردیده است و در آن از كمپرسور و گرم كننده برای ایجاد برودت و حرارت استفاده شده است.

 

 اتاكسی گراف

  otaxigraphy

  جهت اتاكسی متری مورد استفاده قرار میگیرد

 

 اتمایزر بیمارستانی اولتراسونیك

  ultrasonic atomizer

  دستگاه نبولایزری كه با انرژی اولتراسوند یك رطوبت مناسب برای تنفس ایجاد می نماید

 

 اتمایزر بیمارستانی كمپرسوری

  compressor hospital atomizer

  یك اسپری قوی كه برای پخش و اسپری مایعات عفونی در محیطهای بیمارستانی استفاده می شود

 

 اتمیك ابزوربشن

  atomic absorption

  دستگاهی است كه از طریق میزان جذب اتمی ، عناصر را اندازه گیری یا مشخص می كند .  این دستگاه با اتمایزر كردن مواد با استفاده از گرمای زیا د ساطع شده گازهای مخصوص و یا كوره مخصوص الكتریكی و تاباندن امواج نوری منتشر شده از كاتد فوقانی از جنس نمونه آزمایش و اندازه گیری میزان جذب آن مقدار مواد را مشخص می كند .

 

 اتوآنالایزر

  auto analyzer

  دستگاههایی هستند كه غلظت متابولیت ها,الكترولیت ها, پروتئین ها و داروها را در سرم , پلاسما,ادرار, مایع مغز نخاعی و سایر مایعات بدن را اندازه میگیرند

 

 اتوسكوپ

  Otoscope

  ابزارهایی كه برای بازرسی گوش به خصوص كانال گوش خارجی و پرده ی صماخ  بكار گرفته میشود و شامل 1 منبع نور، باتری و شیشه درشت كننده(عدسی) و یك  آیینه طبی و یك دسته میباشد. 

 

 اتوكلاو

  autoclave

  در درجه حرارت بالای 100 درجه سانتی گراد و در محفظه ی بسته ای به تولید بخار آب می پردازند . در چنین دماهایی بخار فراتر از فشار اتمسفری است و شرایط برای استریل نمودن تجهیزات آزمایشگاهی ، وسایل پزشكی و... مطلوب است

 

 اتوكلاو دندانپزشكی

  dental sterilizer

  دستگاهی كه در دندانپزشكی عموما به صورت رومیزی بوده و با ایجاد محیط دمایی با فشار متناسب شرایط استریل كردن ابزار را فراهم می آورد 

 

 اتوكلاو زباله

  waste auto clave

  استریل كننده به همراه خردكن زباله جهت ضدعفونی و كاهش حجم زباله

 

 اتوكلاو سریع دندانپزشكی

  dental fast sterilizer

  اتوكلاوهایی كه با ایجاد حرارت بالا در زمان اندك ابزار كوچك را استریل می نمایند. این اتوكلاوها به hot beed sterilizer نیز معروف هستند

 

 اتوكلاو اتیلن اكساید

  ethyelen oxide sterlizers

  اتوكلاوی كه جهت استریل كردن لوازم چند بار مصرف پزشكی كه عموما از جنس پلیمر هستند و نمی توان آنها را با استفاده از حرارت با دمای بالا استریل نمود استفاده می شود

 

 ادیومتر

  audiometer

  ابزارهایی كه طراحی شدند تا خواص از دست دادن شنوایی را با تعیین پایین ترین سطح شنوایی ( برای مثال آستانه ی شنوایی) از یك بیمار را اندازه گیری كنند این دستگاه ها شامل ژنراتور/تن صدا, تقویت كننده و مونیتور سطح صدا میباشند.

 

 ارگو اسپایرومتر

  Ergo- Spirometer Device

  یك وسیله الكتریكی برای نمایش میزان حجم های مختلف ریوی با این دستگاه میزان عملكرد ریه را تعیین می كنند.