تعریف : از این دستگاه برای اعمال یک شوک الکتریکی قوی به بیمارانی که قلب آنها به هر دلیل از کار باز ایستاده است به کار می رود . شوک الکتریکی اعمال شده به قلب در برخی موارد باعث بازگشت ریتم قلبی به حالت اولیه میشود .

فیزیولوژی دستگاه : سلولهای درون ماهیچه قلبی جریان الکتروشیمیایی را به جهت ایجاد تحریکات الکتریکی برای ایجاد انقباض و انبساط مناسب برقرار می سازند . سلولهای ضربان ساز در قلب مرتبا توسط سازو کاری که در خودشان وجود دارد شارژ (باردار ) شده و با تخلیه این بار به روی دیگر سلولها باعث باردار شدن منظم آنها ودر نتیجه ایجاد جریان الکتریکی در مسیر ویژه ای درون ماهیچه قلب می شود . این الگوی الکتریکی منظم ، باعث ایجاد ضربانهای منظم قلبی و در نتیجه پمپاژ خون و ایجاد فشار مناسب خون در کلیه رگهای بدن می شود . وقتی که این الگوی الکتریکی به هم می خورد و یا زمانی که قلب از کار می ایستد ، برای شروع مجدد ضربان قلبی لازم است تا به نحوی ضربان مصنوعی برای قلب ایجاد کنیم .دفیبریلاتور با استفاده از یک خازن با ظرفیت بالا جهت ایجاد یک جریان قوی با توان 5 تا 400 ژول استفاده میکند . این انرژی توسط دو قطعه فلزی به نام |رلس و یا همان الکترودها که در دو طرف سینهبیمار قرار می گیرد بر روی عضله قلب تخلیه می شود .

قسمتهای تشکیل دهنده :

کابل برق : برای اتصال دستگاه به برق و تامین انرژی الکتریکی و شارژباطریهای دستگاه به کار می رود

پروب ثبت ECG : به جهت ثبت همزمان سیگنالهای قلبی و تشخیص بازگشت قلب ونیز جه سینکرون کردن شوک ازاین پروبها استفاده می شود . با توجه به اینکه شوک الکتریکی اعمال شده به بیمار برای تقویت کننده های ECG دستگاه مشکل ساز بوده و موجب خرابی آنها می شود باید حتما از یک مدار محافظ استفاده نمود . الکترودهای به کار رفته در اکثر دستگاه های الکتروشوک از نوع چس لید می باشند .

باطری : عموما در الکتروشوکها یکی از دو نوع باطری زیر به کار می رود :

*باطریهای نیکل کادمیوم NI-Cd

*باطریهای سرب اسید SLA

باطری سرب اسید معمولا بزرگتر و سنگین تر است . باطریهای نیکل کادنیم کوچک هستند و برای تامین ولتاژ مورد نیاز باید چند عدد از آنها به صورت سری به کار برد .

الکترودهای اعمال شوک : به دو دسته کلی خارجی ( external ) و داخلی (internal ) تقسیم بندی می شوند

* الکترودهای خارجی که به آنها پدال دستی نیز گفته می شود . یکی از پدالها به نام APEX و دیگری به نام ASTERNUM می باشد . پدال ASTERNUM در محل قاعده قلب قرار می گیرد ( در بالا ) و پدال ASTERNUM در نوک قلب قرار می گیرد ( در پایین ) .

* الکترودهای داخلی ( internal ) که به الکترودهای قاشقی نیز موسوم می باشند جهت اعمال شوک مستقیم به

قلب در جریان اعمال جراحی قلب باز به کار می روند .

* نوع دیگری از الکترودهای external نیز وجود دارند که به صورت الکترودهای چسبی بوده ود دو طرف

قلب بر روی پوست چسبانده می شوند . این نوع الکترودها در دستگاههای الکتروشوک اتوماتیک (AED ) و

نیمه اتوماتیک ( SEMI . AED ) به کار می روند .

منبع تغذیه : باید قادر باشد تا انرژی لازم

صفحه نمایش : با توجه به نوع دستگاه می تواند اطلاعات گوناگونی را به نمایش بگذارد :

* انرژی انتخاب شده برای اعمال شوک

* تعداد ضربان قلب بیمار

* سیگنال قلبی بیمار

* وضعیت پروبهای اعمال شوک

* وضعیت خازن دستگاه به لحاظ شارژ و یا دشارژ بودن

* محل اعمال شوک بر روی سیگنال قلبی

صفحه کلید یا سلکتورهای مناسب : به هر شکل و با هر تکنولوژی که باشد باید قادر باشد تا انتخابهای زیر را اعمال نماید :

* روشن و خاموش نمودن دستگاه

* انتخاب انرژی مناسب بین 5 تا 400 ژول

* شارژ خازن

* دشارژ خازن

* انتخاب نحوه گرفتن نوار ECG (از طریق چس لید و یا پدال )

* انتخاب مد اعمال شوک از نظر SYNC یا ASYNC بودن

*پرینت سیگنال ECG از طریق چاپگر دستگاه

سیستم پردازش اطلاعات :

پیس میکر PACE MAKER

10- خازن

سرویس و نگهداری :

* در زمانهایی که از دستگاه استفاده نمی شود ، لازم است تاباطری دستگاه را به طور کامل شارژ نماییم

* اکثر سازندگان توصیه میکنند که باطریها پس از هر بار استفاده حتما شارژ شوند .

* هر دو سال یک بار لازم است تا باطریها به صورت کلی تعویض شوند .