پس از سه سال از آخرین دوره نمایشگاه های بین المللی حوزه سلامت در منطقه شرق کشور، 

پوستر نمایشگاه

امسال با همکاری نمایشگاه بین المللی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد اقدام به برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی ، دارویی ، بیمارستانی ، بهداشتی ، طب ورزشی و صنعت سلامت با عنوان IRAN HEALTH 2011 از تاریخ 15 لغایت 18 دی ماه 1389 در نمایشگاه بین المللی مشهد نموده است.

این نمایشگاه همزمان و هم مکان با نخستین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی علوم وصنایع وابسته برگزار میگردد که در طول برگزاری چهار روزه این کنگره در محضر اساتید برجسته و چهره های تاثیر گذار در حوزه سلامت کشور در زمینه های مختلف پزشکی و مهندسی پزشکی  به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت و همچنین با برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد از حضور پزشکان، متخصصین، مسئولین دانشگاهی و مراکز درمانی و … بهره مند می گردیم .

حامیان اساسی این نمایشگاه عبارتند از: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن چشم پزشکی ایران ، مرکز تحقیقات چشم پزشکی ، انجمن دندانپزشکان ، انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی ، انجمن پاتولوژیستها و انجمن بیهوشی

_____________________________________________________________________________________________

با توجه به درخواست شرکتهای حاضر در نمایشگاه و همچنین مدعوین متخصص ، ساعت بازدید از ساعت 10 الی 18 می باشد .