گفتار درمانی، اتاق آیینه دار 

  Speech Mirror

  یك اتاق آینه برای صحبت كردن در آینه جهت رفع لكنت زبان

 

 گیره ارلن

  Erlen

  وسیله نگه دارنده ارلن

 

 گلاس آپنومر پودر تری ام

  3M glass ionomer powder

  نوعی پودر گلاس ایونومر ترمیمی

 

 گرما درمانی(تجهیزات گرما درمانی)

  heat therapy equipment

  وسایل مورد استفاده در گرمادرمانی

 

 گفتار درمانی (تجهیزات گفتار درمانی)

  speech cure

  برای گفتار درمانی بكار میروند.

 

 گازهای تسكین درد

  Analgesia gas

  گازی است كه از مخلوط گاز بیهوشی و اكسیژن ساخته می شود

 

 گلاس آپنومر دوال كیور

  dual cure glass ionomer

  نوعی گلاس ایونومر ترمیمی

 

 گلاس آپنومر سلف دنگار

  self dengar glass ionomer

  نوعی گلاس ایونومر ترمیمی

 

 گلاس آپنومر سلف لوتینگ

  self louting glass ionomer

  نوعی گلاس ایونومر ترمیمی

 

 گاز سوختگی

  absorbable gas

  گازی است كه دارای پمادهای مختلف است و جهت سوختگی استفاده می شود

 

 گروه خون (سیستم های خودكار تعیین گروه خون)

  Automated system for determine group blood

  دستگاهی است اتوماتیك ، با سرعت ودقت نسبتا زیاد كه تعیین گروههای خونی را  انجام می دهد.

 

 گفتار درمانی، شمع و جا شمعی

  candle,holder

  یك شمع برای ایجاد نور مناسب و محیط آرام

 

 گیج سانترال اكسید نیتروژن

  Nitrous oxide flowmeter

  برای اتصال به گاز NO2 در اتاقهای عمل مورد استفاده قرار می گیرد

 

 گیج سانترال اكسیژن

 oxygen flow meter

  جهت اتصال به گاز اكسیژن پرفشار استفاده می شود

 

 گالوانیك

  galvanic

  دستگاه مولد جریان مستقیم كه برای تحریك انقباض عضلات مورد استفاده قرار می گیرد

 

 گاما كانتر

  gamma counter

  آنالیزر های ایمنی رادیو اكتیو ضمن آشكار سازی مقدار كمیت های هورمون ها ،  ویتامین ها ، داروها و آنتی ژن های سرطان ، آنزیم ها و گیرنده ها ، ویروسها و آنتی  بادی ها و سایر پروتئین ها را تعیین  می كنند . این شمارنده ها تكنیك تحلیلی ویژه و  حساسی را برای اندازه گیری آنالیتها در نمونه های بیمار ( سرم و سایر مایعات بدن )  فراهم می آورد حد آشكار سازی آنها با نانوگرم تا پیكو گرم متغیر می باشد .

 

 گان

  gowns

  لباسها و پوشش های بیمارستانی كه عموما به رنگ سبز یا آبی بوده از جنس پنبه هستند وقابل استریل كردن می باشند.

 

 گایدوایر (كاتتر ارولوژی، گایدوایر)

  guidewire

  یك كاتتر خاص به همراه یك سیم ازجنس  ترنس لومینی سانس كه جهت تصویر برداری  استفاده می شود.

 

 گایدوایر (كاتتر قلبی-عروقی، گایدوایر)

  guidewire

  یك كاتتر خاص به همراه یك سیم از ترنس لومینی سانس كه جهت تصویر برداریهای آنژیوگرافی استفاده می شود.

 

 گچ

  Dental chalk

  یك گچ      خاص شبیه به پلاستر پاریس: چون دانه های ذرات آن بدون حباب هستند بنابراین تولید حاصل از آن قویتر از پلاستر پاریس است.

 

 گردن بند طبی

  Coller

  گردن بند نرم soft یا سخت hard كه برای حمایت از گردن و محدود نمودن حركات سر و گردن به كار می رود.

 

 گلاس آپنومر

  Glass ionomer

  یك نوع سیمان دندانپزشكی كه از قدرت و سختی كمی برخوردار است و عمدتاً جهت پر كردگی های سطحی بر روی سطوح پروكزیمال دندان قدامی و پر كردن نواحی سائیده شده لبه لثه استفاده میشود.

 

 گلوتارال

  glutaral disinfection solution

  نوعی مایع ضد عفونی كننده

 

 گن های ورزش

  sport

  انواع گن های مورد استفاده در برخی انواع ورزشها برای حمایت خارجی از اندامها و مفاصل

 

 گوتا پركا

  Gutta parka

  صمغ منعقد شده درختان مختلف كه دارای خواص شبه لاستیكی مشخصی است. این مواد جهت seal موقت پانسمان ها در خوات استفاده میشود. گوتاپركا به شكل مخروطی جهت پر كردن مجاری ریشه ها و به شكل چسبناك جهت سیل كردن خوات در درمان ریشه بكار میروند.

 

 گوشی معاینه

  stethoscope

  گوشی پزشكی كه بوسیله آن ضربان قلب را مورد بررسی قرار می دهند.

 

 گونیومتر ( تجهیزات تشخیصی ارتوپدی)

  goniometer

  ابزارهای الكتریكی اندازه گیری هستند كه جهت اندازه گیری اتوماتیكی و ارزیابی زاویه ای و محدوده ی حركتی مفاصل بدن بكار گرفته میشود. تعدادی از دستگاهها حتی میتوانند شتاب و یا نیروی وارده به بخشی از بدن را تشخیص دهند. الكترو گونیومتر اغلب برای تشخیص و تعیین درمان بیماریهای لوكومتری به خصوص اثرات حركتی مفاصل مثل: زانو، آرنج و انگشتان بكار گرفته میشوند.

 

 گیج سانترال

  central gauge

  وسایل مكانیكی كه جهت تقلیل فشار گازهای بیمارستانی كه به شكل سانترال تامین میشود وعموما در بالای سر تخت های بیمارستانی برروی كنسول واقع شده اند.

 

 گلاس آپنومر لایت دنگار

  light dengar glass ionomer

  نوعی گلاس ایونومر ترمیمی

 

 گلاس آپنومر لایت فیلینگ

  light filling glass ionomer

  نوعی گلاس ایونومر ترمیمی