ماشین شستشوی ابزار

  tools washing machines

  دستگاه شستشوی ابزار و وسایل

 

 میكروسكوپ اتمی

  STM

  قادر است اجسام را تا 100 میلیون برابر درشت تر كند مهمترین وجه تمایز آن با دیگر  میكروسكوپها این است كه هیچ موج نوری و غیر نوری در آن مورد استفاده قرار  نمی گیرد پس هیچ نوع عدسی در ساختار stm بكار نرفته است محدودیتی را كه  سایر میكروسكوپها در رابطه با طول موج و میزان k  دارند، ندارد.

 

 میكروتیتراسیون اتوماتیك

  Automatic

  عمل تیتر نمودن در مقیاسهای دقیق را بر اساس میكرو لیتربه شكل اتومات انجام می دهد.

 

 میكروسكوپ نوری استریوزوم

  Stereo Microscope

  در دسته میكروسكوپهای نوری هستندبا دوعدسی چشمی كه  سه بعدمختلف را جهت دیدن جسم فراهم میكند درشت نمایی خیلی كوچك(معمولا بیشتر از 60x نمیشود) و مشاهده نمونه با استفاده از چندین روش كنتراست مانند زمینه تاریك وفاز كنتراست  صورت میگیرد اغلب این میكروسكوپها قابلیت زوم را دارندبدون اینكه در فوكوس یا  فاصله درمحدوده معینی تغییری حاصل شود این میكروسكوپها برای دیدن سه  بعد متفاوت از نمونه های بزرگ ویا زنده مورد استفاده قرار میگیرد

 

 ماشینهای شستشو اولتراسونیك

  ultrasonic washing amchine

  ماشین شستشوی ابزار با استفاده از سیستم اولتراسوند

 

 محیط كشت بافت

  Tissue

  محیطی كه شرایط را برای رشد سلولها فراهم می كند.

 

 : مواد ترمیمی بافت نرم وعضلات

  muscle

  یك بافت مصنوعی جهت پیوند

 

 مانیتورینگ علائم حیاتی بدساید

  Bed side

  یك مانیتور كه درروی یك پایه كنار تخت بیمار نصب می شود و علائم فیزیولوژیكی بیمار را نشان می دهد

 

 محفظه دستكش دار بی هوازی

  aerobic

  اتاقك های محفوظ از هوایا چمبرهای پر شده از مخلوط گازهای اكسیژن آزاد كه به  پرسنل آزمایشگاه اجازه میدهد تا به شكل روزانه نمونه ها را كشت داده ورشد آنها را مشاهده وانكوبه وكشت تحت شرایط بی هوازی صورت گیرد .جنس آنها معمولا به شكل استیل ضد زنگ واركلیك و یا یك پلاستیك انعطاف پذیر مثل ونیل موجود است. این چمپرها با دستكش هایی كه به دیواره آنها چسبیده واجازه دسترسی به اجزای  داخل چمپر را زمانی كه می خواهیم شرایط بی هوازی باشد را قرار میدهد.

 

 مواد ترمیمی استخوان،  پر كننده

  filler

  پركننده های بیولوژیكی خاص كه در عملهای ارتوپدی استفاده می شوند

 

 میكروسكوپ جراحی مغز واعصاب پرتابل

  surgical microscope-portable

  این میكروسكوپ با یك پایه چرخدار قابل جابجایی در اتاق عمل می باشد

 

 مانیتورینگ علائم حیاتی پرتابل

  portable

  مانیتورینگ قابل حمل با حداقل پارامترهای حیاتی كه بدون اتصال به برق یا باطری عمل می كند

 

 میكروسكوپ جراحی گوش و حلق و بینی پرتابل

  portable ENTsurgical microscope

  این میكروسكوپ با یك پایه چرخدار قابل جابجایی در اتاق عمل می باشد

 

 میكروسكوپ جراحی چشم پرتابل

  portable ophthalmic surgical microscope

  این میكروسكوپ با یك پایه چرخدار قابل جابجایی در اتاق عمل می باشد

 

 میكروسكوپ نوری پلاریزه

  polarize

  میكروسكوپی است كه نور از طریق فیلتر مورد تجزیه قرار گرفته و نور با شرایط خاص  به لام مورد مطالعه برخورد می كند كه در بحثهای ایمونولوژی و سرولوژی وجود دارد .

 

 مواد ترمیمی پوست

  skin

  پوست مصنوعی از جنس پلیمر كه در سوختگی ها به عنوان پیوند استفاده می شود

 

 ماساژ حركتی

  mobile massage equipment

  تجهیزات مورد استفاده برای ماساژ كه در آن معمولاً از روش فشردن بدن به همراه لرزش استفاده می شود.

 

 ماساژ فشار پایین

  low pressure massage device

  این وسیله كه عموما از فشارهای پنوماتیك استفاده می نماید جهت ماساژهای عضو در مقطع خاص برای فیزیوتراپی مورداستفاده قرار می گیرد.

 

 ماشین شستشوی تخت و برانكارد

  bed and trolly washing machine

  وسیله شستشوی انواع ترالی ، تخت و برانكارد

 

 میكروسكوپ نوری تداخلی

  interference

  از نوع میكروسكوپهای نوری هستند كه بوسیله تداخل بین نور عبوری از جسم ونوری  كه از مسیرباز عبور میكند   انجام میشود دراین روش نور عبوری از منبع را پلاریزه كرده  وبه دو شعاع تقسیم میكند این دو شعاع در یك جهت با اختلاف ناچیز حركت كرده از  شئ عبور ومجددا با هم تركیب میشودواختلافی درمسیر  نوری دیده میشود مانند  (اختلاف در شدت ورنگ )این میكروسكوپها قادرند بر روی نمونه ها وهمچنین بخشهای  كوچك غیر رنگی با كنتراست خوبی بكار گرفته شوندودر بخشهای هماتولوژی  سیتو لوژی وباكتریولوژی كاربرد دارد.

 

 میكروسكوپ جراحی چشم

  eye

  برای استفاده ی اختصاصی در جراحی چشم كاربرد دارد.