لامپ هالوژنی رفلكتوری 

  reflector

  وسیله ای با یك منبع نور كه یك طیف پیوسته نور را تولید می كند (نور سفید) (لامپهای تنگستن – هالوژن) این لامپها نور را متمركز كرده وجهت استفاده بهینه از تابش نور استفاده می گردد

 

 لكه گذاری ساترن بلات

  southern blot

  در سال 1975 Ed southern روشی از بلاتینگ را ابداع كرد كه به نام خود او ثبت شد.  در این روش DNA سلولهای یوكاریوتی با آنزیمهای اندونوكلئاز محدودگر هضم می شوند  و قطعات حاصله توسط الكتروفورز در ژل آگاروز جداسازی شده و سپس بطور  مستقیم به كاغذ نیتروسلولز منتقل می شوند.DNA متصل شده به كاغذ ، با RNA  لیبل شده و با باز واحد هیدروژن رادیو اكتیو مجاور شده تا در صورت وجود سكانسهای  مكمل ، هیبرید مورد نظر تشكیل شود. وجود هیبرید با فلوروگرافی یا اتورادیوگرافی  مشخص می شود.

 

 لام سرولوژی

  serology

  لامهای معمولا توگود كه برای تستهای سرولوژی بكار می رود.

 

 لگن شور شیمیایی

  chemical bed pan washer

  ماشین شستشوی لگن با استفاده از مواد شیمیایی

 

 لیزر عروق و واریس

  vessel  and varis laser

  از این لیزر برای سوزاندن بعضی از عروق در پاهایی كه مبتلا به واریس هستند استفاده می شود

 

 لیزر كم توان پزشكی و فیزیوتراپی

  theraputic laser

  از این نوع لیزر در بخشهای فیزیوتراپی استفاده می شود 

 

 لیزر گوش - حلق و بینی

  ENT laser

  از این نوع لیزر در عملهای ENT استفاده می شود

 

 لاپاروسكوپ

  laparoscope

  از طریق یك روزنه مصنوعی  در دیواره شكمی برای مشاهده و تشخیص و درمان بافتهای حفره های شكمی به كار گرفته می شود

 

 لارینگوسكوپ

  Laryngoscope

  آندوسكوپی برای بررسی حنجره ، نمونه برداری از بافت یا كواگولاسیون موضعی

 

 لارینگوسكوپ اتوماتیك

  Auto laryngoscopes

  دستگاه معاینه گوش- حلق -بینی- كه از یك منبع نور ویك ذره بین به شكل اتوماتیك استفاده میكنند.

 

 لارینگوسكوپ ساده

  laryngoscope

  دستگاه معاینه گوش - حلق -بینی

 

 لامپ  های مرتبط با دندانپزشكی

  lamp

  وسیله ایجاد روشنایی یونیت و یا ابزار كار نظیر لایت كیور

 

 لگن استیل

  bed pan

  لگن های استیل جمع آوری مایعات بدن در بخشهای مختلف بیمارستانی

 

 لگن خرد كن

  bed pan destroyer

  دستگاه از بین برنده لگنهای بیمار یك بار مصرف. لگنهای مورد استفاده در این دستگاه از جنس كاغذ فشرده ضد آب هستند

 

 لنز تماسی داخل چشمی

  Internal Contact lens

  این لنزها به شكل دائمی در چشم كاشته میشوند آنها معمولاً به شكل طبیعی بكار گرفته و بینایی مفیدی را ذخیره میكنند. عموماً از پلاستیك ساخته شده و برخی از آنها برای انكسار صحیح بدون برداشتن لنزهای طبیعی قبلی بكار گرفته میشوند.

 

 لنز داخل چشم برای كاتراك و اصلاح دید

  intraocular lenses for cataract

  مانند شیشه و پلاستیك به شكلی كه پروتزهای نور را از هم جدا و میزان بینایی چشم انسان را افزایش دهند. لنزها ممكن است در ساختارهای مختلفی بكار گرفته شوند كه یا مستقیم داخل چشم (لنز تماسی) یا به صورت اینكه در چشم كاشته شوند (داخل چشمی)

 

 لنز مربوط به قسمت قدامی چشم

  posterior internal lens,eye

  لنزهای داخل چشمی كه در قسمت داخل قرار می گیرند

 

 لوازم جانبی تصویربرداری بر مبنای اشعه ایكش

  accessory

  لوازم جانبی  سیستمهای رادیوگرافی

 

 لوگو، تجهیزات آموزشی ، تصویری و وسایل بازی

  LOGO

  یك سری قطعات كه جهت آموزش باید با ترتیب خاص كنار هم قرار گیرد

 

 لوله مسی یو كندانسور

  U type copper pipe

  جلوگیری از برگشت مایع به كمپرسور

 

 لوله های ادراری

  urinary tubes

  لوله های ادراری مصنوعی برای بازسازی مسیرهای معیوب

 

 لومبار درناژ (تیوب تخلیه ضایعات لومبار درناژ)

  Lumbar Drainage

  لوله ای برای تخلیه ضایعات كمری

 

 لیزر (تجهیزات درمانی لیزر)

  laser

  تفاوت لیزر در محیط تولید كننده آن، طول موج، توان، مدكاری و نحوه عمل  لیزر(تماسی یا غیر تماسی) است . یك دستگاه لیزر پزشكی دارای یك منبع پمپاژ،  آیینه برای تقویت پرتو كریستال یا گاز كه تحریك میشود تا نور ایجاد كند و سیستم های  هدایت پرتو لیزر به عمل مورد نظر است دو مد اصلی لیزر دارد در حالت اول مد موج  پیوسته تا زمانی كه دستگاه روشن است پرتو روی بافت اثر میكند حالت دوم مد  پالسی در هر چند ده هزار ثانیه انرژی لیزر در مدت كوتاهی ارسال میگردد . لیزرهای  ND, HO, ER, YAG, ER, GR:YAGدارای مد پالسی بوده وباقی موج پیوسته دارند.

 

 لامپ هالوژنی معمولی

  usual

  وسیله ای با یك منبع نور كه یك طیف پیوسته نور را تولید می كند (نور سفید) (لامپهای تنگستن – هالوژن)

 

 لكه گذاری نوردزن بلات

  northen blot

  در این روش RNA را به غشاء نیترو سلولزی متصل می كنند.RNA به مقدار خیلی كم  به كاغذ نیتروسلولز متصل می شود . اما در صورتی كه به كاغذ نیترو سلولز گروههای  (DBM) Diazo Benzyloxy Methyl اضافه شود در آن حالت ، اتصال RNA از كاغذهای  حاوی DBM استفاده می شود روش كار همان ساترن بلات است.

 

 لیزر یاگ- نیدینیوم

  Nd:YAG

  لیزرهای حالت جامد كه در طول موج 064،1 نانومتر (تردیك مادون قرمز) بكار گرفته  میشود. گاهی اوقات طول موج دیگر (مثل 319،1 نانومتر) بكار گرفته میشود و در  مدهای mode-locked ، switched پالسی و موج پیوسته استفاده میشوند و از طریق  یك فیبرشیشه ای نوری به بدن تحویل میشود.این لیزرها در امواج پیوسته معمولاً به  كار گرفته میشوند و عمدتاً برای برش یا تبخیر و یا لخته شدن بافتهای عمیق كاربرد  دارند انرژی لیزر نفوذ كرده و توسط آن جذب میگردد و در جراحی های آندوسكوپی و  لاپاروسكوپی استفاده میشوند.

 

 لامپ یونیت

  halogen lamp

  لامپ معمولی جهت روشن نگه داشتن یونیت