كیت تشخیصی كاتكول آمین های ادرار

  Catecholamines

  كیتی جهت تشخیص تومورهای نورو كرومافینی ترشح كننده كاتكل آمین است

 

 كاردیوگراف

  cardiographs

  دستگاهی كه برای تعیین خروجی های قلب از یك پمپ تاكومتر استفاده می كند.

 

 كیت تشخیصی آنتی بادی وضدآنتی بادی كاردیولیپین آی جی ام

  CARDIO LIPIN IgM

  كاردیولیپین از مهمترین فسفولیپیدهاست این كیت جهت تشخیص آنتی بادی IgM ضد كاردیو لیپین بكار میرود

 

 كاشتنیهای فعال

  active implant

  یكسری ایمپلنتهای مخصوص كه بعد از كاشت در بدن یك عمل مكانیكی یا الكتریكی  انجام داده یا از خود انرژی ساطع می كند

 

 كاغذ كاربن (جراحی دندانپزشكی)

  copy paper

  كاغذی كاربن دار جهت تعیین سطح میزان مواد پركننده دندان

 

 كاف فشار سنج

  Cuff

  كیسه ای پلاستیكی است كه به دور عضوی بسته می شود و باافزایش حجم هوای درونی عضو را در بر می گیرد و از عبور خون از رگهای آن عضو جلوگیری می كند.

 

 كابل تلفن كانالی نوع A - 2YF (L) 2Y

  channel cable

  مجموعه چند رشته سیم كه انتقال سیگنال را از طریق كانال( فضای باز و یا ساختمان ) میسر می نماید.

 

 كتف بند

  Shoulder Brace

  وسیله كشی برای تامین حمایت خارجی از كتف

 

 كیت تشخیصی كراتی نین مایع آمینوتیك

  Aminiotic Fluid Creatinine

  كیتی جهت تشخیص كراتی نین كه  منعكس كننده كامل شدن فیزیكی جنین بوده وبا بلوغ دستگاه ریوی ارتباط دارد

 

 كیت تشخیصی تست عملكرد كلیه كراتینین

  Creatinine

  كیتی كه مقدار كراتینین راجهت تشخیص بیماریهای كلیوی اندازه گیری میكند

 

 كشش  فیزیو تراپی

  tension equipment

  یك چرخ مكانیكی كه طناب ها یا نیروهای خاص را جهت كشش اعضای بدن در پروسه فیزیوتراپی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 كیت تشخیصی چربی كلسترول

  Cholesterol

  كیتی كه جهت ارزیابی ریسك ابتلا به انسداد عروق كرونر به كار میرود

 

 كیت تشخیصی خون كلسیم یونیزه

  Ionized Calcium

  كیتی جهت تشخیص كلسیم یونیزه كه افزایش آن در هیپر پاراتیروئیدیسم اولیه وكاهش آن در هیپوپاراتیروئیدیسم میباشد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 كمكهای اولیه برای كلینیك پرتابل (تجهیزات كمكهای اولیه برای كلینیك پرتابل)

  mobile clinic

  یك كانكس شامل كلیه ابزار و لوازم یك كلینیك كامل كه به انتهای ماشینهای سواری متصل شده و در امداد رسانی جمعی كاربرد دارد

 

 كمپرسور دندانپزشكی

  compressor

  فشرده ساز هوا همراه با مخزن ذخیره سازی هوای فشرده

 

 كمك دهی بطن (تجهیزات كمك دهی بطن)

  VAD

  در عملهایی كه افرادی  احتیاج به پیوند قلب دارند از این دستگاه استفاده می شود تا به بطن بیمار كند

 

 كووت كوارتز

  quartz

  محفظه شفاف و مخصوص از جنس كوارتزجهت خواندن نمونه می باشد در دستگاه خوانشگر

 

 كیت تشخیص هورمون عملكرد آدرنال/هیپوفیز كورتیزول

  Cortisol

  كیتی جهت تشخیص میزان كورتیزول غده فوق كلیوی

 

 كیت تشخیصی گلوكز خون

  glucose

  كیتی جهت ارزیابی دقیق گلوكز خون كه ملاك تشخیص دیابت میباشد

 

 كیت تشخیصی فلزات منگنز

  Mn

  كیتی كه جهت اندازه گیری فلزمنگنزدر تشخیص بیماری بكار میرود

 

 كاشتنیهای غیر فعال تناسلی نا باروری مذكر

  in fertilizatio

  برای تحریكهای مربوطه عضو تناسلی در مردان جهت ایجاد اركشن و دسترسی به زمان انزال

 

 كیت تشخیصی ادرار وزن مخصوص

  SG

  كیتی جهت تعیین وزن مخصوص كه توانایی كلیه ها درتغلیظ ادرار را نشان میدهد