كیت تشخیصی تست تشخیص سریع

  Rapid test

  جهت تشخیص سریع آزمایش كاربرد دارد

 

 كیت تستوسترون

  Testosterone

  كیتی جهت تشخیص مهمترین هومون جنسی مردان كه اندازه گیری آن از لحاظ تشخیص در زنان ومردان حائز اهمیت است

 

 كیت تشخیصی تعیین هیدروكسی پرولین آزاد وتوتال در ادرار

  Hydroxy Proline

  كیتی كه جهت ارزیابی متابولیسم كلاژن استخوان به كار میرود

 

 كامپوزیت تكرنگ سینرژی

  sinergy monochromatic composite

  نوعی كامپوزیت ترمیمی

 

 كیف های تخصصی تنفسی

  resuscitation bag

  یك كیف شامل قطعات مختلف برای عملیات احیا تنفسی

 

 كیت تشخیص توبركولین

  Tuberculosis

  کیت جهت تشخیص بیماری سل

 

 كروماتوگرافی تی ال سی

  TLC

  روشی از كروماتوگرافی با لایه نازك است كه در آزمایشگاه های سم شناسی بكار برد ه می شود.در این روش موادی به اسم سیلیكاژل توسط وكیوم روی پلیت های  مخصوص بصورت لایه های نازك ریخته می شوند كه این مواد قابلیت جداسازی مواد  را ندارند.موادی مثل پروتئین ها،آمینواسیدها، داروها و مواد مخدر توسط این روش از  همدیگر جداسازی می گردند

 

 كیت پنل تیروئید تی ام ای بی

  TMAB

    كیتی جهت تشخیص بیماری اتو ایمیون تیروئید است (وجود اتو آنتی بادی بر علیه آنتی ژن میكرو زوم )

 

 كیتهای تشخیصی هماتولوژی / انعقاد فیبرین مانومرها تی پی ا

  TPA

  كیتی كه  جهت اندازه گیری سطح پلاسمینوژن بافتی بكار گرفته میشود

 

 كیت پنل تیروئید تی جی ای بی

  TGAB

  كیتی جهت تشخیص بیماری اتو ایمیون تیروئید است 

 

 كیتپنل تیروئید تیرو گلوبین

  Thyroglobin

  این كیت در شناسایی میزان ترشحات تیروئید به كار رفته ومیزان آن دركارسینوم فولیكار وپاپیلاری كاربرد دارد.

 

 كیت تشخیصی اسیدهای آمینه تیروزین

  Tyrosine

  برای بررسی نقص متابولیكی تیروزین در نوزادان استفاده میشود

 

 كابینت ثابت دندانپزشكی

  stationary

  مجموعه كشوها و كمدهای ثابت كه امكان جابجایی آنها وجود ندارد. این مجموعه به دیوارها و ستونها فیكس می شوند

 

 كیت تشخیصی جذب دی گلوكز

  D-Xylose

 كیتی كه مقدار گزیلوز بدست آمده در خون یا ادراررا پس از مدت زمان مشخص تعیین می كند

 

 كیت تشخیصی چربی مدفوع

  Lipid in Feces

  كیتی كه   برای بررسی تعادل متا بولیكی یا تعادل چربی وتشخیص سو جذب ناشی از اختلالات روده بكار میرود

 

 كرایو چشمی

  Cryosurgical Units, Ophthalmic

 د ر درمان كاتراكت و برداشت قرنیه از یك پروب چشمی خاصی كه دمای بسیار پایین دارد استفاده می شود

 

 كاشتنیهای غیر فعال، گوش داخلی

  internal ear

  پروتز مخصوص گوش داخلی

 

 كیت تشخیصی درصد اشباع ترانسفرین

  Iron Binding Transferrin

  كیتی كه در ارزیابی كمبود آهن بكار میرود

 

 كیپ (دستگاه تقطیر كیپ)

  KIP APPARATUS

  كیپ: همانند سوكسله بجهت تبخیر و استخراج محلول های مورد نظر خاص بكار می رود كه  دارای ژنراتور گازی بوده و عمدتا از متعلقات شیشه ای مخصوصی برای تبخیر  استفاده می شود.ژنراتور گاز به جهت ایجاد حرارت برای این وسیله لازم می باشد.

 

 كمكهای اولیه برای شست وشوی چشم (تجهیزات كمكهای اولیه برای شست وشوی چشم)

  eye washer

  یك شستشو دهنده با اسپری آب گرم با فشار محدود كه محلول نرمال سالین را داخل چشم اسپری می كند

 

 كیت تشخیصی هپاتیت دی

  Hepatitis D

  كیتی جهت تشخیص بیماری هپاتیت دی

 

 كیت تشخیصیدی اكسید كربن

  CO2

  این كیت برای بررسی دی اكسید كربن در تشخیص بیماری استفاده میشود