كاغذ های ضد عفونی 10 سانتی

  10 cm self seal pouches paper

  اغذ ضد عفونی كننده با عرض 10 سانتیمتر

 

 كاغذ های ضد عفونی 15سانتی

  15 cm self seal pouches paper

  كاغذ ضد عفونی كننده با عرض 15 سانتیمتر

 

 كلدروم 20-

  cold room -20

  اطاقك خنك جهت نگهداری مواد و كیتها مورد استفاده قرار می گیرد كه در دمای  زیر20 انجام می شود .

 

 كلدروم 4  درجه

  cold room 4

  اطاقك خنك جهت نگهداری مواد و كیتها مورد استفاده قرار می گیرد كه در دمای  زیر 4  انجام می شود .

 

 كاغذ های ضد عفونی 5 سانتی

  5 Cm self seal pouches paper

  كاغد ضد عفونی كننده با عرض 5 سانتیمتر

 

 كیت تشخیصی ph خون

  Blood PH

  مقدار PH خون را نشان میدهد كه ارزیابی آن در اختلالات متابولیك مفید می باشد

 

 كیت پنل تیروئید T4 آزاد

  T4 FREE

  تشخیص درمان هیپوتیروئیدیسم با این كیت انجام میپذیرد.

 

 كیت تشخیصی چربی آپو لیپو پروتئین

  Apolipoproteins

  كیتی كه در تشخیص بیماری های عروق كرونری بكار میرود

 

 كیت تشخیصی هورمون عملكرد آدرنال/هیپوفیز آدرنالین

  Adrenaline

  كیتی جهت تشخیص تومور آندو كرین

 

 كیت تشخیصی آنزیم اختصاصی آدنوزین دآمیناز

  ADA

  این كیت جهت اندازه گیری ADAكه فعالیت این آنزیم در بیماری توبركولز نسبت به سایر بیماریهای تنفسی كودكان بسیار بالاتر است وهمچنین در ارزیابی نقص سیستم ایمنی كاربرد دارد استفاده میشود.

 

 كیتهای تشخیصی شاخص توموری پی اس ای آزاد

  PSA FREE

  این كیت جهت اندازه گیری كمی آنتی ژن اختصاصی پروستات در سرم طراحی شده است

 

 كیت تشخیصی آزمایش سنگها

  Calculus Analysis

  كیتی كه جهت بررسی سنگهای ادراری وصفراوی  بكار میرود

 

 كیت تشخیصی آنزیم كبدی آلانین ترانس آمیناز

  ALT

  این كیت جهت بررسی بیماری كبدی بكار میرود

 

 كیت آلدسترون

  Aldosterone

  كیتی كه جهت تشخیص آلدوسترونیسم اولیه وثانویه مفید است

 

 كیت تشخیصی آنزیم قلبی آلدولاز

  Aldolase

  این كیت جهت اندازه گیری آلدولاز كه درآسیب میوكاردیال مقدار این آنزیم زیاد میشود.وافزایش آن در اختلالات عضلانی دیده میشود بكار میرود

 

 كیتهای تشخیصی هماتولوژی / انعقاد خون شناسی آلكالن فسفاتاز لكوسیتی

  Alkaline phosphatase

  كیتی جهت اندازه گیری آلكالن فسفاتاز كه افزایش یا كاهش آن در افتراق بین اختلالات گلبولهای سفید است

 

 كیت تشخیصی آنزیم معده ای آمیلاز

  Amylase

  این كیت جهت تشخیص وبررسی درمان پانكراتیت حاد بكار میرود.

 

 كیت تشخیصی آنزیم كبدی آمینو ترانسفراز

  AST

  این كیت جهت بررسی بیماری قلبی وكبدی بكار میرود

 

 كیت تشخیصی آنتی بادی IgMضد ویروس اوریون

  Parotite IgM

  كیتی جهت تشخیص بیماری اوریون 

 

 كیت تشخیصی آنتی بادی ضد اسپرم

  Antisperm,Antibodies

  این كیت رابطه آنتی بادی اسپرم وناباروری را نشان میدهد

 

 كیت تشخیصی آنتی بادی ضد توكسوپلاسما

  Anti TOXOPLASMA,Antibody

  این كیت برای بررسی آزمایش آنتی بادی TOXO IgG در تشخیص  عفونت با توكسو پلاسما استفاده میشود.

 

 كیت تشخیص آنتی بادی ضد سایتو مگالو ویروس(IgG)

  Anti cytomegalovirus,antibody

  كیتی جهت اندازه گیری  IgG برای مشخص كردن ایمنی بر علیه CMV

 

 كیت تشخیصی آنتی بادی ضد كلامیدیا

  Anti chlamydia,antibody

  وجود آنتی بادی هایIgM درMIF نشان دهنده عفونت فعال میباشد وبسیاری از بیماران با عفونت فعال كلامیدیا این آنتی بادی ها را دارند این كیت برای تعیین این آنتی بادی بكار میرود 

 

 كیت تشخیص آنتی بادی ضد مایكو پلاسما

  Anti Mycoplasma,antibody

  كیتی جهت اندازه گیری آنتی بادی های مورد نظر كه روش مناسبی برای تشخیص سرولوژی مایكو پلاسما میباشد.

 

 كیت تشخیصی آنتی بادی ضد میكروزومال

  ANTI -microsomal Ab

  اتوآنتی بادی میكروزومال دربیش از 90% موارد تیروئیدیت ترشح میكند لذا این كیت در تشخیص وجود تیروئیدیت كاربرد دارد

 

 كیت تشخیص آنتی بادی ضدهلیكوباكترپیلوری

  h.pylori

  كیتی جهت تشخیص باكتری گرم منفی در مخاط معده

 

 كیت مانومرها آنتی پلاسمین

  Antiplasmin

  كیتی جهت اندازه گیری سطح آنتی پلاسمین

 

 كیت تشخیصی آنتی تریپسین

  Antitrypsin

  كیتی جهت تشخیص  پروتئین مرحله حاد است و به عنوان آزمایش غربالگری برای بیماران آمفیزم  ویا بیماریهای كبدی مربوط به فقدان مادر زادی این پروتئین هستند انجام میشود

 

 كیت تشخیصی هورمون عملكرد آدرنال/هیپوفیز آندروستون دیون

  Androstenedione

  كیتی جهت تشخیص هورمونی كه  توسط آنزیم كبدی به استروژن تبدیل میشود ودر ارزیابی شرایط هیرسوتیسم وبروز صفات مردانه اندازه گیری آن مفید است

 

 كیت تشخیصی هورمون عملكرد آدرنال/هیپوفیز آنژیوتانسین

  Angiotensin

  كیتی جهت اندازه گیری آنژیو تانسین كه عامل بالابرنده فشار خون با منشا كلیوی است ودرفشار خون بالا مقدار آن بالا میرود 

 

 كیت تشخیصی آی جی ام

  IgM

  كیتی جهت اندازه گیری آنتی بادیهای توتال واختصاصی IgM

 

 كیتهای تشخیصی سرولوژی/ویروس شناسی/فاكتورهای روماتیسمی هپاتیت ا

  Hepatitis A

  كیتی جهت تشخیص بیماری هپاتیت A

 

 كاشت مو (ابزار كاشت مو)

  gun

  تفنگ جهت كاشت مو

 

 كیت تشخیصی ویروس ابشتاین بار

  EBV

  از خانواده هرپس ویروسها می باشد كه با آلوده كردن لنفوسیتهای B عفونتهای نهفته ایجاد می كند.این آزمایش جهت تشخیص این ویروس میباشد

 

 كمكهای اولیه برای اتاق عمل (تجهیزات كمكهای اولیه برای اتاق عمل)

  first aid kit surgical room

  تجهیزات خاص برای امداد رسانی در شرایط خاص واقع شده در اتاق عمل