فلوروسكوپی فلوروسكوپی دیجیتال

  electronic fluoroscopy

  اصول كار با فلوروسكوپی معمولی تفاوتی ندارد. فقط دستگاه به صورت دیجیتالی است

 

 فلوروسكوپی فلوروسكوپی معمولی

  general fluoroscopy

  در حقیقت مشاهده یك رویداد در جریان عملكرد واقعی یك ارگان زنده است. در فلورسكپی اشعه X با شدت و حجم بسیار كم برای مدت طولانی تابیده میشود. بنابراین از فلورسكپی برای بررسی اندامهای متحرك مانند قلب- مری- معده و... می توان استفاده كرد.

 

 فلورومتر

  Flurometer

  در بخشهای ایمنی استفاده از تركیبات فوتولومینوسان(فلورسان و فسفرسان) رایج  می باشد.علائم واصله از آشكارساز ابتدا تقویت شده و سپس به ثبات می رسد.  در این دستگاهها می توان برای گزینشگر طول موج، از فیلترها ،مونوكروماتورها و یا  تركیبی از این دو استفاده كرد. چنانچه از فیلتر استفاده شود دستگاه را فلورومتر یا  فیلتر فلورومتر و اگر از مونوكوروماتور استفاده شود دستگاه مذكور را اسپكتروفلورومتر  می نامند.

 

 فلوسایتومتر

  Flow cytometer

  بوسیله این دستگاه می توان پاسخگوی سلولهای سرطانی به داروهای ضد آن و نیز  تغییرات ویروسی HIV بر روی گلبولهای سفید خون بیمار و اینكه چگونه می توان  سیستم دفاعی را تقویت كرد بود.این دستگاه امكان آنالیز  كروموزومها ، میزان DNA موجود در درون سلولها، بررسی طبیعی و غیر طبیعی بودن  DNA و كروموزومها ، میزان آنتی ژنهای سطح سلولی و درون سلولی و غیره را برای  كاربران فراهم ساخته است.با این دستگاه حتی می توان كروموزوم X و یا Y را جدا  كرد و از قبل جنسیت یك نوزاد را تعیین كرد.

 

 فلومتر

  gas flow meter

  جهت تشخیص میزان جریان گاز عبوری ازاین وسیله برسر راه كلیه گازهای متصل به بیمار برای زیاد وكم كردن فشار گاز عبوری استفاده میشود.

 

 فلومتر گیج بوردن

  bordon flowmeter

  یك گیج خاص برای اندازه گیری گازهای بیهوشی

 

 فلیم فتومتر

  flame photometer

  وقتی كه یك نمك فلزی در داخل شعله گداخته می شود، انرژی گرمایی كه جذب اتم  می شود سبب می شود تا یك یا تعداد بیشتری الكترون از اوربیتال های خود خارج  شوند زمانی كه الكترون های مذكور بر سطح الكترونیك قبلی یا پایین تر بر می گردند  اشعه الكترومغناطیسی از خود ساطع می نمایند .انرژی گرمایی جذب و نور ساطع  شده مشخصه هر اتم است.هر یك از فلزات طیف نشری خاص خود را دارند. مهمترین كاربرد این دستگاه سنجش  سدیم و پتاسیم بخصوص در بافتها و سیالات زیستی است.البته به دلیل مشكلات  عملی در تحریك غیر فلزات سبب گردیده تا طیف بینی نشری به بررسی تنها 70  عنصر فلزی محدود كرد و اگر عمل تحریك با منبع شعله صورت پذیرد به آن روش طیف  سنجی نشری می گوئیم.

 

 فور دندانپزشكی

  dental  oven

  دستگاهی كه با ایجاد محیط حرارتی خشك و در درجه حرارت 200 درجه سانتیگراد  ابزار را استریل می نماید

 

 فورس پلیت(تجهیزات تشخیصی ارتوپدی)

  force plate

  جهت تعیین نیروی وارد بر مفاصل مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 فورسپس  الكتروكوتر

  forceps

  پنسی كه به صورت بای پولار عمل می كند

 

 فورنیكس اسكوپ

  fornixscope

  یك وسیله برای بررسی فورنیكس كه در اصل آندوسكوپی با قابلیتهای ویژه می باشد

 

 فن فوروارد كرود

  forward curved

  برای ایجاد فشارهای كم منا سبند  این فن ها از تعداد نسبتا زیادی تیغه كوچك درست شدند بعلت اینكه فضای ما بین تیغه ها كم است ذرات ریزگردوغبار بین تیغه ها تجمع پیداكرده وباعث مسدودشدن آن میشود .

 

 فونوكاردیوگراف

  phonocardiograph

  دستگاهی كه برای ثبت صداهای قلبی در سطح بدن مورد استفاده قرار میگیرد.  عملكرد قلب باعث ویبراسیونی میشود كه از طریق بافت به سطح بدن منتقل میشود  و با یك میكروفون آشكار میگردد. این كاردیوگرافها برای تشخیص صداهای فركانس  پایین و صداهای فركانس بالا.استفاده میشوند

 

 فیبر نوری لیزرهای دندان پزشكی

  optical fiber

  لوله ای فیبر مانند كه امكان متمركز كردن نور خروجی لیزر را فراهم می آورد

 

 فیكساتور بینی

  Nose Fixator

  وسیله ای برای كم كردن احتمال حركت استخوانهای گونه و بینی در شكستگیها

 

 فیكو

  Phacoemulsification unit

  یك وسیله جهت استفاده دراعمال فیكو برای برطرف سازی آب مروارید

 

 فیلترهای خون

  Blood filter

  جهت تولید اجزا لكوسیت خون شامل گلبول قرمز, پلاسما وپلاكت طراحی شدند

 

 فیلر تزریقی

  filler injected

  نوعی ژل است كه در مصارف زیبایی كاربرد دارد

 

 فتومتر معمولی

  usual

  دستگاههایی برای اندازه گیری جذب نوری بكار گرفته میشود

 

 فیلتر میكرو

  Micro

  جهت حذف پاتوژنها وكلیه میكرو ارگانیسم ها بكار میرود

 

 فشار سنج دیجیتالی با نشانگر ضربان قلب

  sphygmomanometers ,with heart rate display  mode

  فشارخون سنج دیجیتالی كه ضربان قلب را نیز نمایش می دهد

 

 فیلم

  medical film

  فیلمهای مربوط به بخش تصویربرداری