سوند نلاتون (تیوب تخلیه ضایعات سوند نلاتون)

  Nelaton catheter

  برای مجاری ادراری استفاده می شود

 

 سونوگرافی

  Sonography

  در این روش تصویربرداری به كمك انرژی امواج مكانیكی صوتی با فركانس زیاد استفاده میشود.

 

 سی پی ام

  CPM

  دستگاهی است كه به كمك آن زانویی كه مدتها در گچ بوده و حركت نكرده، حركت می كند

 

 سیمولاتور فانتوم سی تی

  CT

  وسیله ای كه برای تست كارایی تشخیص دستگاه CT به كار می رود

 

 سی تی اسكن  معمولی

  CT

  درCT معمولی ولتاژ بالا در یك قسمت جداگانه تولید و با استفاده از كابل به آندوكاتدتیوپ اشعه X متصل میشود. این كابل ها در هنگام چرخش تیوپ اشعه X متصل میشود. این كابل هل در هنگام چرخش تیوب به آن متصل بوده و در میزان چرخش محدودیت ایجاد میكنند. معمولاً زاویه چرخش در این سیستمها حداكثر 420 درجه میباشد.

 

 سی تی اسكن اسپیرال سینگل اسلایس

  ct scan single slice

  در سی تی Spiral مولد ولتاژ بالا همراه با تیوب و آشكار ساز در زمان اسكن بطور پیوسته میجرخند. و بر خلاف روش قدیمی هیچ محدودیتی از نظر زاویه چرخش تیوب و آشكارساز وجود ندارد. با استفاده از تكنیكهای جدید ، آشكارسازهای چند ردیفه ساخته شده اند كه امكان تصویربرداری از مقاطع بیشتری را در هر چرخش بوجود می آورد.

 

 سی وی پی

  central venouse pressure

  كاتتر مخصوص فشار خون كه بوسیله آن فشار ونوس را تعیین می كنند

 

 سانتریفیوژ سیتولوژیكال

  Citological centrifuge

  برای قرار دادن سلولهای موجود در یك مایع روی اسلاید میكروسكوپ ، استفاده می  شود، در موقع استفاده ، كاربر ظرف مخصوص نمونه (قابل استفاده مجدد) ،  فیلتر(یكبار مصرف) و یك اسلاید را كنار هم قرار داده سپس همگی را در داخل روتور  می گذارد. سپس مایع مورد نظر را در ظرف مخصوص نمونه قرار داده و دستگاه را  روشن می كند بعد از فعال شدن دستگاه ، مایع با فشار در تماس با كمپلكس صفحه  فیلتر / اسلاید قرار می گیرد.سلولها تغلیظ شده و در روی سطح اسلاید قرار گرفته  و مایع اطراف جذب صفحه فیلتری می شود.

 

 سیستمهای بررسی خواب

  sleep study

  سیستمهایی كه امواج مغزی انسان را در طول خواب مانیتور می كنند  و آنالیزهایی نیز در این زمینه انجام می دهند

 

 سیستم هدایت جراح

  navigation systems

  سیستمی است كه به جراح موقیت لحظه ای را در هنگام جراحی اعضای مختلف اعلام می كند

 

 سیستوارتروسكوپ

  cystourethroscope

  آندوسكوپی برای بررسی اورولوژی، نمونه برداری از بافت یا كواگولاسیون موضعی

 

 سیستوسكوپ

  cystoscope

  آندوسكوپی برای بررسی مجاری ادراری، نمونه برداری از بافت یا كواگولاسیون موضعی

 

 سیكلوترون

  Cyclotron

  شتاب دهنده غیر خطی -

توضیحات : سیكلوترون شتاب دهنده ذرات بارداری از قبیل پروتون است. در رادیوتراپی از سیكلوترون به عنوان یك چشمه پرتوهای ذره ای با انرژی زیاد استفاده می شود. سیكلوترون شامل یك استوانه فلزی كوتاه است كه به دو قسمت بنام دی D تقسیم شده است. این D ها كاملاً از هوا تخلیه شده اندو بین یك جریان مغناطیسی كه میدان ثابتی را تولید می كنند قرار گرفته اند. ذرات باردار مثبت از قبیل پروتون در مركز این D ها تزریق می شوند، تحت تاثیر میدان مغناطیسی ذرات روی یك مسیر دایره ای حركت می كنند. با افزایش شعاع حركت ذره انرژی ذره افزایش یافته و می توان پروتون های با انرژی زیاد ( مثلاً تا 30Mev ) تولید نمود، كه در درمان و تولید رادیو داروها كاربرددارند.

 

 سیگموئیدوسكوپ

  sigmoidoscope

  آندوسكوپی برای بررسی دریچه حلقوی، نمونه برداری از بافت یا كواگولاسیون موضعی

 

 سیلر

  Sealer

  ماده ای كه جهت پر كردن فضای اطراف مخروطهای گوتاپركا یا نقره در كانال پالپ بكار میرود.

 

 سیلیكات

  silicate

  ترمیمی نسبتاً سخت و شفاف كه قبلاً در دندانهای      بكار میرفته و با مخلوط كردن پودر و مایع بدست می آید.

 

 سیم جراحی

  surgical wire

  سیمهایی كه در جراحی جهت تثبیت عضو به كار می ورند

 

 سیمان پلیمری

  polymer cement

  یك سیمان برای تثبیت ایمپلنت داخل استخوان از جنس پلیمر

 

 سانتریفیوژ شستشو

  Cell Washing

  سانتریفیوژهای شستشو دهنده سلول برای شستشو ، دكانته كردن ، مخلوط كردن  و شستشوی مجدد گویچه های قرمز خون قبل از آزمایش antiglobulin   استفاده  می شوند . به علت مراحل متعدد موجود در این روش انجام دستی آن باعث اتلاف  وقت می شود . آزمایش antiglobulin  بطور شایع در سازمان های انتقال خون ،  جهت شناخت Ab  ها و جلوگیری از مشكلات تزریق خون انجام می شود . این آزمایش  در محیط in vivo ( آزمایش antiglobulin مستقیم ) یا in vitro ( آزمایش antiglobulin   غیر مستقیم ) انجام می شود .

 

 سیمولاتور علائم حیاتی بیمار

  bio signal patient

  شبیه ساز سیكل تنفسی كه بر اساس تغییرت امپدانس روی لیدهای ECG اعمال می شود

 

 سیمولاتور فشار خون غیر تهاجمی

  non invasive

  شبیه ساز و آنالیزر میزان فشار واقع برروی یك كاف جهت تطبیق با میزان نمایش داده شده برروی دستگاه NIBP

 

 ساكشن موتوردار قابل برنامه ریزی( گامكوساكشن)

  motorized programable  suction

  جهت تخلیه ریوی كه فشار منفی آن بیشتر از ساكشن های معمولی است

 

 سانتریفیوژ هماتوكریت

  Hematocrit centrifuge

  سانتریفیوژ از نوع آزمایش تشخیص طبی و كاربرد تشخیصی ، دستگاهی است كه به  وسیله نیروی چرخش دورانی الكتروموتور ، باعث ته نشین شدن مواد مختلف یك  مخلوط یا محلول آزمایشگاهی بر اساس اختلاف جرمشان می شود . اگر این دستگاه  مجهز به شاخكهای نگهدارنده لوله باشد ، آن را سانتریفیوژ معمولی و اگر مجهز به  دیسك با صفحه دایره ای شكل مخصوص جایگذاری لوله های مویین باشد ، آن را  سانتریفیوژ میكرو هماتوكریت می نامند . سانتریفیوژ هماتوكریت با استفاده از نیروی سانتریفیوژی ،در هماتوكریت خون   نسبت حجم سلولهای قرمز به حجم كلی را مشخص می كند

 

 سیمانهای ارتوپدی و استخوانی سرامیكی، یونومر شیشه ای

  Glass ynomer

  این نوع سیمان ها از الیاف پولیمری تشكیل شده اند